You are here

Čo je Europass - mobilita?

Dokument zaznamenávajúci vedomosti a zručnosti získané v inej európskej krajine.

Príklady:

  • stáž v zahraničnej firme;
  • akademické obdobie v rámci výmenného programu;
  • dobrovoľnícky pobyt v neziskovej organizácii.

Nenašli ste, čo potrebujete?

95% otázok je možné zodpovedať použitím vyhľadávania nižšie.