You are here

Ktoré krajiny vydávajú doklad Europass - mobilita?

Europass - mobilita sa vydáva v nasledovných štátoch:

  • Európska únia (členské štáty a kandidátske štáty);
  • Európske združenie voľného obchodu / Európsky hospodársky priestor (Island, Lichtenštajnsko, Nórsko) a Švajčiarsko.

Nenašli ste, čo potrebujete?

95% otázok je možné zodpovedať použitím vyhľadávania nižšie.