You are here

​Môžem požiadať o dokument Europass - mobilita v prípade pobytu v zahraničí ako au pair alebo pre jazykové kurzy?

Áno.

Dokument Europass - mobilita obsahuje záznam o zahraničných študijných pobytoch v Európe. Žiadosti o dokument Europass - mobilita podávajú zvyčajne školy, odborné školy, centrá odborného vzdelávania, medzinárodné úrady v akademických inštitúciách, personálne oddelenia v spoločnostiach a na univerzitách. Počas zahraničného pobytu je nevyhnutné splniť kritériá kvality ustanovené v rozhodnutí o Europasse. Týmito kritériami sú:

  • písomná dohoda medzi vysielajúcou inštitúciou a hostiteľskou organizáciou o obsahu, cieľoch a trvaní vzdelávacieho pobytu;
  • primeraná jazyková príprava účastníkov;
  • poradca v zahraničí, ktorý poskytuje podporu a pôsobí ako kontaktná osoba;
  • každá zo zapojených krajín musí byť buď členským štátom Európskej únie alebo krajinou Európskeho združenia voľného obchodu (EZVO) / Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP).

Nenašli ste, čo potrebujete?

95% otázok je možné zodpovedať použitím vyhľadávania nižšie.