You are here

Môžem získať doklad Europass - mobilita k skúsenosti získanej v mojej krajine?

Nie.

Europass - mobilita zaznamenáva vedomosti a zručnosti získané v jednej z nasledovných krajín:

  • Európska únia (členské štáty) a kandidátske štáty;
  • Európske združenie voľného obchodu / Európsky hospodársky priestor (Island, Lichtenštajnsko, Nórsko) a Švajčiarsko.

Nenašli ste, čo potrebujete?

95% otázok je možné zodpovedať použitím vyhľadávania nižšie.