You are here

​V ktorých krajinách sa môže vzdelávací pobyt uskutočniť?

Žiadosti o dokument Europass - mobilita možno podávať v súvislosti so zahraničnými pobytmi vo všetkých krajinách EÚ, v krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru (v Nórsku, na Islande a v Lichtenštajnsku) a v Turecku, Chorvátsku a vo Švajčiarsku.

Žiadosť o dokument Europass - mobilita možno v súčasnosti podávať v týchto krajinách:

Belgicko, Bulharsko, Česká republika, Chorvátsko, Cyprus, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Island, Írsko, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Malta, Maďarsko, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Srbsko, Švédsko, Švajčiarsko, Taliansko, Turecko a Spojené kráľovstvo.

Nenašli ste, čo potrebujete?

95% otázok je možné zodpovedať použitím vyhľadávania nižšie.