You are here

​Kto môže požiadať o dokument Europass - mobilita?

Žiadosť o dokument Europass - mobilita podáva inštitúcia, ktorá vysiela držiteľa dokumentu Europass - mobilita do zahraničia. Môže ísť o

  • vzdelávaciu inštitúciu, ktorá vysiela svojich žiakov alebo študentov; alebo
  • spoločnosť vysielajúcu svojich zamestnancov do zahraničia.

Jednotlivci v súčasnosti nemôžu podávať žiadosti o dokument Europass - mobilita.

Nenašli ste, čo potrebujete?

95% otázok je možné zodpovedať použitím vyhľadávania nižšie.