You are here

Môžem použiť informácie, ktoré sú zverejnené na webovej stránke Europass?

Reprodukcia informácií na webovej stránke Europass je povolená, s výnimkou komerčných cieľov (napríklad obchodovanie s formulárom životopisu), za podmienky, že bude uvedený zdroj (© Európska únia alebo © Európska únia and Rada Európy pre jazykový pas) a webová adresa (http://europass.cedefop.europa.eu), ak sa inde neuvádza inak.

Nenašli ste, čo potrebujete?

95% otázok je možné zodpovedať použitím vyhľadávania nižšie.