You are here

Europass nie je dostupný v mojom jazyku.

Europass je dostupný v úradných jazykoch:

  • Európskej únie (členských štátov), kandidátskych a potenciálne kandidátskych štátov (podľa dohody);
  • Európskeho združenia voľného obchodu / Európskeho hospodárskeho spoločenstva (Island, Lichtenštajnsko, Nórsko) a Švajčiarska.

Nenašli ste, čo potrebujete?

95% otázok je možné zodpovedať použitím vyhľadávania nižšie.