You are here

Čo je Európsky pas zručností?

Ide o elektronickú zložku (portfólio), ktorá poskytne ucelený pohľad na vaše zručnosti a kvalifikáciu.

Vytvorte si svoj Európsky profesijný pas online na zhromaždenie dokumentov ako jazykový pas, dodatok k vysvedčeniu/osvedčeniu alebo diplomu, kópie diplomov a certifikátov, potvrdenia o zamestnaní a pod.

Nenašli ste, čo potrebujete?

95% otázok je možné zodpovedať použitím vyhľadávania nižšie.