You are here

V ktorých krajinách je zavedený Europass?

Europass je zavedený v nasledovných krajinách:

  • Európska únia (členské štáty, kandidátske a potenciálne kandidátske štáty);
  • Európske združenie voľného obchodu / Európsky hospodársky priestor (Island, Lichtenštajnsko, Nórsko a Švajčiarsko).

Dôležité: Europass životopis sa môže používať aj mimo Európy.

Nenašli ste, čo potrebujete?

95% otázok je možné zodpovedať použitím vyhľadávania nižšie.