You are here

Ktoré Europass dokumenty potrebujem?

Europass je súbor piatich doumentov:

Dva dokumenty sú voľne dostupné:

  • Životopis vám umožní účinne a prehľadne predstaviť vaše schopnosti a spôsobilosti.
  • Jazykový pas je nástrojom na vlastné ohodnotenie svojich jazykových schopností a spôsobilostí.

Tri dokumenty, ktoré vydávajú orgány vzdelávania a odbornej prípravy:

  • Europass – mobilita obsahuje záznam znalostí a schopností nadobudnutých v inej krajine Európy.
  • Dodatok k vysvedčeniu / osvedčeniu obsahuje opis znalostí a schopností nadobudnutých držiteľmi certifikátov odborného vzdelávania a odbornej prípravy. Dopĺňajú sa v ňom informácie, ktoré sa už nachádzajú v príslušnom úradnom osvedčení a ktoré sú potom zrozumiteľnejšie, a to predovšetkým v zahraničí.
  • Dodatok k diplomu obsahuje opis znalostí a schopností nadobudnutých nositeľmi akademických titulov. Dopĺňajú sa v ňom informácie, ktoré sa vzťahujú na akademický titul, pričom tento titul je potom zrozumiteľnejší, a to predovšetkým v zahraničí.

Nenašli ste, čo potrebujete?

95% otázok je možné zodpovedať použitím vyhľadávania nižšie.