You are here

Čo je EURES?

EURES (Európska služba zamestnanosti) napomáha voľnému pohybu pracovných síl v rámci krajín Európskeho hospodárskeho priestoru.

Partnermi v tejto sieti sú verejné inštitúcie poskytujúce služby zamestnanosti, odborové organizácie a organizácie zamestnávateľov.

Nahrajte svoj životopis na EURES, ktorý ho umožní vidieť tisícom zamestnávateľov v celej Európe.

Nenašli ste, čo potrebujete?

95% otázok je možné zodpovedať použitím vyhľadávania nižšie.