You are here

Čo je Európsky kvalifikačný rámec (EQF)?

Európsky kvalifikačný rámec (EQF) je referenčným nástrojom, ktorý má pomôcť pri chápaní a porovnávaní kvalifikácií získaných v rôznych krajinách a rôznych vzdelávacích systémoch a systémoch odbornej prípravy.

Jeho osem úrovní je opísaných prostredníctvom výstupov vzdelávania: vedomostí, zručností a schopností.

Nenašli ste, čo potrebujete?

95% otázok je možné zodpovedať použitím vyhľadávania nižšie.