You are here

Môžem si dokumenty Europass vyplniť sám/sama?

Životopis a Jazykový pas je možné vyplniť samostatne. Otvorte Europass online editor.

Tri ďalšie dokumenty (Dodatok k vysvedčeniu/osvedčeniu, Dodatok k diplomu a Europass - mobilita) vydávajú organizácie.

Nenašli ste, čo potrebujete?

95% otázok je možné zodpovedať použitím vyhľadávania nižšie.