You are here

Nemôžem načítať svoj životopis, jazykový pas alebo motivačný list do online editora.

Iba súbory vytvorené v Europass online editore vo formáte Europass PDF alebo Europass XML sa dajú načítať na aktualizáciu.

Súbory vytvorené offline, napríklad vo formáte Microsoft® Word (.doc), a skonvertované do PDF alebo XML nie je možné načítať.

Nie ste si istí, či bol súbor PDF vytvorený online?

  • Kliknite pravým tlačidlom na ikonu súboru a zvoľte Vlastnosti:

  • Kliknite na kartu PDF and skontrolujte tvorcu PDF:

Ak tvorcom PDF nie je LibreOffice a bolo modifikované použitím iného konvertora ako iText (napríklad LibreOffice 4.0, modifikované použitím iText 5.5.1 ako vyššie), súbor nemôže byť načítaný.

Ak problém pretrváva, zašlite súbor tímu Europass.

Nenašli ste, čo potrebujete?

95% otázok je možné zodpovedať použitím vyhľadávania nižšie.