You are here

Pri používaní online editora sa zobrazuje chybové hlásenie JavaScript.

Chyby JavaScript môžu znamenať bug v online editore.

Ak sa správa zobrazí pri načítavaní súboru, uistite sa, že súbor spĺňa technické požiadavky (Akceptované formáty: PDF, PNG, JPG. Max. veľkosť 2MB).

Dôležité: Chránené PDF súbory nie je možné načítať, uložte súbor vo formáte PDF, PNG alebo JPG a skúste znova).

Ak problém pretrváva, kontaktujte tím Europass.

Nenašli ste, čo potrebujete?

95% otázok je možné zodpovedať použitím vyhľadávania nižšie.