You are here

Funkcia blokovania vyskakovacích okien zablokokovala zobrazenie prihlasovacej stránky cloudovej služby.

Na použitie importu a exportu do/zo služieb Dropbox a OneDrive musíte deaktivovať funkciu blokovania vyskakovacích okien vo svojom prehliadači (inštrukcie nižšie).

Potom otvorte editor, znovunačítajte stránku (stlačením F5 alebo Ctrl+F5) a pokúste sa znovu exportovať životopis do služby Dropbox alebo OneDrive.

Ak problém pretrváva, pošlite snímku obrazovky (screenshot) s chybovým kódom a hlásením tímu Europass prostredníctvom kontaktného formulára alebo e-mailom na.

Google Chrome

Na vrchu prehliadača kliknite na ikonu Prispôsobiť a ovládať prehliadač Google Chrome Menu, potom na Nastavenia a prepnite sa na kartu Nastavenia.

Na spodku stránky kliknite na Zobraziť rozšírené nastavenia.

V časti Súkromie kliknite na Nastavenia obsahu.

V okne Nastavenia obsahu pod nadpisom Kontextové okná kliknite na Spravovať výnimky.

V okne Výnimky kontextových okien pridajte odkaz (https://europass.cedefop.europa.eu), vyberte v menu Povoliť a kliknite na Hotovo.

Obnovte stránku použitím:

 • Ctrl + F5 pre Windows
 • Apple + R alebo command + R pre Mac
 • F5 pre Linux

Internet Explorer

Zvoľte Nástroje (ikona ozubeného kolesa v pravom hornom rohu okna), prejdite na Možnosti siete internet a na Ochrana osobných údajov.

V časti Ochrana osobných údajov kliknite na Nastavenia.

V okne Blokovanie automaticky otváraných okien pridajte odkaz (https://europass.cedefop.europa.eu), kliknite na Pridať, potom na Zavrieť.

Obnovte stránku použitím:

 • Ctrl + F5 pre Windows
 • Apple + R alebo command + R pre Mac
 • F5 pre Linux

Edge

Na vrchu prehliadača vpravo kliknite na tlačidloViac ... a zvoľte Nastavenia.

Prejdite nižšie v zozname, kliknite na Zobraziť rozšírené nastavenia a prepnite Blokovať automaticky otvárané okná na Vypnuté.

Obnovte stránku použitím:

 • Ctrl + F5 pre Windows
 • Apple + R alebo command + R pre Mac
 • F5 pre Linux

Mozilla Firefox

Na vrchu prehliadača vpravo kliknite na tlačidlo menu a zvoľte Možnosti.

Vyberte panel Obsah.

V paneli Obsah pod nadpisom Vyskakovacie okná:

Kliknite na Výnimky a otvorí sa dialógové okno so zoznamom stránok, ktorým chcete umožniť otvárať vyskakovacie okná.

V dialógovom okne pridajte odkaz na stránku (https://europass.cedefop.europa.eu), kliknite na Povoliť, potom na Uložiť zmeny.

Obnovte stránku použitím:

 • Ctrl + F5 pre Windows
 • Apple + R alebo command + R pre Mac
 • F5 pre Linux

Opera

Na vrchu prehliadača vľavo kliknite na menu Ponuka a zvoľte Nastavenia.

V časti Web stránky, pod nadpisom Vyskakovacie okná kliknite na Spravovať výnimky.

V okne Vyskakovacie okná - výnimky pridajte odkaz na stránku (https://europass.cedefop.europa.eu), zvoľte Povoliť a kliknite na Hotovo.

Obnovte stránku použitím:

 • Ctrl + F5 pre Windows
 • Apple + R alebo command + R pre Mac
 • F5 pre Linux

Safari

Zvoľte všeobecné nastavenia Safari (prostredníctvom ikony ozubeného kolesa v pravom hornom rohu obrazovky) a zvoľte Predvoľby.

Pokiaľ je zaškrtnuté Blokovanie vyskakovacích okien, zrušte ho.

Obnovte stránku použitím:

 • Ctrl + F5 pre Windows
 • Apple + R alebo command + R pre Mac
 • F5 pre Linux

Nenašli ste, čo potrebujete?

95% otázok je možné zodpovedať použitím vyhľadávania nižšie.