You are here

O Europasse

Čo je Europass?

Päť dokumentov, ktoré umožnia, aby boli vaše schopnosti a kvalifikácia v Európe jasne a ľahko zrozumiteľné:

Dva dokumenty sú voľne dostupné:
  • Životopis vám umožní účinne a prehľadne predstaviť vaše schopnosti a spôsobilosti. Môžete si vytvoriť svoj životopis on-line podľa praktického návodu alebo prevziať formulár, príklady a pokyny.
  • Jazykový pas je nástrojom na vlastné ohodnotenie svojich jazykových schopností a spôsobilostí. Môžete si vytvoriť vlastný Jazykový pas podľa praktického návodu alebo môžete prevziať formulár, príklady a pokyny.
Tri dokumenty, ktoré vydávajú orgány vzdelávania a odbornej prípravy:
  • Europass – mobilita obsahuje záznam znalostí a schopností nadobudnutých v inej krajine Európy.
  • Dodatok k vysvedčeniu/osvedčeniu obsahuje opis znalostí a schopností nadobudnutých držiteľmi certifikátov odborného vzdelávania a odbornej prípravy. Dopĺňajú sa v ňom informácie, ktoré sa už nachádzajú v príslušnom úradnom osvedčení a ktoré sú potom zrozumiteľnejšie, a to predovšetkým v zahraničí.
  • Dodatok k diplomu obsahuje opis znalostí a schopností nadobudnutých nositeľmi akademických titulov. Dopĺňajú sa v ňom informácie, ktoré sa vzťahujú na akademický titul, pričom tento titul je potom zrozumiteľnejší, a to predovšetkým v zahraničí.
Sieť národných stredísk Europass

Účel

  • Pomáha občanom uvádzať informácie o ich schopnostiach a kvalifikácii účinným spôsobom, aby si mohli nájsť zamestnanie alebo školenie.
  • Pomáha zamestnávateľom porozumieť schopnostiam a spôsobilostiam pracovníkov.
  • Pomáha orgánom vzdelávania a odbornej prípravy stanoviť obsah učebných osnov a informovať o ňom.