You are here

Digitálna zručnosť

 

Stiahnuť

 • Spracovanie informácií
  • Používateľ základného jazyka

   Som schopný(á) vyhľadávať informácie online pomocou vyhľadávača. Viem, že nie všetky online informácie sú dôveryhodné. Som schopný(á) uložiť alebo uchovať súbory alebo obsah (napr. texty, obrázky, hudbu, videá, web stránky) a uložené súbory opäť nájsť.

  • Samostatný používateľ

   Na vyhľadávanie informácií som schopný(á) používať rôzne vyhľadávače. Používam filtre pri vyhľadávaní (napr. vyhľadávanie v kategóriách obrázkov, videí, máp). Porovnávam rôzne zdroje na posúdenie dôveryhodnosti nájdených informácií. Pre jednoduchšiu lokalizáciu informácie triedim metodicky pomocou súborov a priečinkov. Uložené informácie a súbory zálohujem.

  • Skúsený používateľ

   Som schopný(á) používať pokročilé vyhľadávanie (napr. pomocou operátorov vyhľadávania) na nájdenie spoľahlivých informácií na internete. Som schopný(á) používať webové kanály (ako RSS) na odoberanie aktuálneho obsahu, ktorý ma zaujíma. Používaním rôznych kritérií som schopný(á) posúdiť platnosť a spoľahlivosť informácií. Sledujem vývoj a pokrok vo vyhľadávaní, ukladaní a obnovovaní informácií. Som schopný(á) uložiť nájdené informácie v rôznych formátoch. Som schopný(á) používať služby zdielaných úložísk (cloud).

 • Vytváranie obsahu
  • Používateľ základného jazyka

   Som schopný(á) vytvoriť jednoduchý digitálny obsah (napr. texty, tabuľky, obrázky, zvukové súbory) najmenej v jednom z formátov, použitím digitálnych nástrojov. Som schopný(á) urobiť základné úpravy obsahov vytvorených ostatnými. Som si vedomý(á), že obsah môže byť chránený autorským právom. Som schopný(á) aplikovať a upravovať jednoduché funkcie a nastavenia softvéru a aplikácií, ktoré používam (napr. zmena predvolených nastavení). 

  • Samostatný používateľ

   Som schopný(á) vytvárať zložitý digitálny obsah v rôznych formátoch (napr. texty, tabuľky, obrázky, zvukové súbory). Som schopný(á) používať nástroje/editory na vytváranie webovej stránky alebo blogu pomocou šablón (napr. WordPress). Som schopný(á) používať základné formátovanie (napr. vložiť poznámky pod čiarou, grafy, tabuľky) obsahov vytvorených mnou alebo ostatnými. Viem, ako uviesť zdroj a znovu použiť obsah chránený autorským právom. Poznám základy jedného programovacieho jazyka. 

  • Skúsený používateľ

   Som schopný(á) vytvárať alebo upraviť zložitý, multimediálny obsah v rôznych formátoch, použitím rôznych digitálnych platforiem, nástrojov a prostredí. Som schopný(á) vytvoriť webovú stránku prostredníctvom programovacieho jazyka. Som schopný(á) používať pokročilé funkcie formátovania rôznych nástrojov (napr. zlučovanie emailov, zlučovanie dokumentov odlišného formátu, použitie pokročilých vzorcov, makier). Som schopný(á) uplatňovať licencie a autorské práva. Poznám niekoľko programovacích jazykov. Som schopný(á) navrhovať, vytvárať a upravovať databázy počítačovým nástrojom.

 • Komunikácia
  • Používateľ základného jazyka

   Som schopný(á) komunikovať s ostatnými pomocou mobilného telefónu, technológie VoIP (napr. Skype), emailu alebo chatu – používaním základných funkcií (napr. hlasové správy, SMS, odosielanie a prijímanie emailov, výmena textov). Som schopný(á) zdieľať súbory a obsah pomocou jednoduchých nástrojov. Som si vedomý(á), že pri styku so inštitúciami poskytujúcimi služby (ako úrady, banky, nemocnice) môžem využiť digitálne technológie. Poznám sociálne siete a online nástroje pre spoluprácu. Som si vedomý(á) toho, že pri používaní digitálnych nástrojov platia určité pravidlá komunikácie (napr. pri komentovaní, zdieľaní osobných údajov). 

  • Samostatný používateľ

   Som schopný(á) používať pokročilé funkcie viacerých komunikačných nástrojov (napr. používať VoIP a zdieľanie súborov). Som schopný(á) používať nástroje pre spoluprácu a prispievať napr. k zdieľaným dokumentom/súborom vytvoreným niekým iným. Som schopný(á) používať niektoré funkcie online služieb (napr. verejné služby, internet banking, online nakupovanie). Odovzdávam alebo zdieľam svoje vedomosti online (napr. pomocou nástrojov sociálnych sietí alebo v rámci online komunít). Poznám a dodržiavam pravidlá online komunikácie ("netiquette").

  • Skúsený používateľ

   Aktívne používam širokú škálu komunikačných nástrojov (email, chat, SMS, instant messaging, blogy, micro-blogy, sociálne siete) na online komunikáciu. Som schopný(á) vytvárať a spravovať obsah pomocou nástrojov pre spoluprácu (napr. elektronické kalendáre, systémy pre správu projektov, online preverovanie, online tabuľkové procesory). Aktívne sa vystupujem v online priestoroch a používam niekoľko online služieb (napr. verejné služby, internet banking, online nakupovanie). Používam pokročilé funkcie komunikačných nástrojov (napr. videokonferencie, zdieľanie dát, zdieľanie aplikácií).

 • Riešenie problémov
  • Používateľ základného jazyka

   Dokážem nájsť podporu a pomoc v prípade technického problému alebo pri použití nového zariadenia, programu alebo aplikácie. Som schopný(á) riešiť bežné problémy (napr. zavrieť program, reštartovať počítač, preinštalovať/aktualizovať program, skontrolovať pripojenie k internetu). Viem, že digitálne nástroje mi môžu pomôcť pri riešení problémov. Som si tiež vedomý(á) toho, že majú svoje obmedzenia. V prípade technologických alebo netechnologických problémov, dokážem na ich riešenie používať digitálne nástroje, ktoré poznám. Som si vedomý(á), že musím neustále rozvíjať svoje digitálne zručnosti.

  • Samostatný používateľ

   Som schopný(á) vyriešiť väčšinu častejších problémov, ktoré vznikajú pri používaní digitálnych technológií. Som schopný(á) používať digitálne technológie na riešenie (netechnických) problémov. Dokážem zvoliť vhodný digitálny nástroj a posúdiť jeho efektívnosť. Som schopný(á) vyriešiť technologické problémy skúmaním nastavení a možností programov alebo nástrojov. Pravidelne aktualizujem svoje digitálne zručnosti. Poznám svoje hranice a snažím sa doplniť svoje vedomosti v oblastiach, kde mám medzery.

  • Skúsený používateľ

   Som schopný(á) vyriešiť takmer všetky problémy, ktoré vznikajú pri používaní digitálnych technológií. Som schopný(á) si vybrať správny nástroj, zariadenie, aplikáciu, softvér alebo službu na riešenie (netechnických) problémov. Poznám vývoj nových technológií. Rozumiem fungovaniu nových nástrojov. Často aktualizujem svoje digitálne zručnosti.

 • Bezpečnosť
  • Používateľ základného jazyka

   Som schopný(á) robiť základné kroky k ochrane mojich zariadení (napr. používať antivírusový softvér a heslá). Som si vedomý(á), že nie všetky online informácie sú dôveryhodné. Som si vedomý(á) toho, že moje poverenia (užívateľské meno a heslo) môžu byť odcudzené. Viem, že by som nemal(a) uvádzať súkromné informácie online. Viem, že nadmerné používanie digitálnych technológií môže ovplyvniť moje zdravie. Robím základné opatrenia na šetrenie energie. 

  • Samostatný používateľ

   Nainštaloval(a) som bezpečnostné programy na zariadenie(a), ktoré používam pre prístup k internetu (napr. antivírus, firewall).  Pravidelne spúšťam a aktualizujem tieto programy. Používam rôzne heslá pre prístup k zariadeniam, prístrojom a digitálnym službám a mením ich v pravidelných intervaloch. Rozpoznám webové stránky alebo emailové správy, ktoré mohli byť vytvorené na účel podvodu. Rozpoznám podvodný email (phishing). Som schopný(á) utvárať svoju online digitálnu identitu a sledovať vlastnú digitálnu stopu. Rozumiem zdravotným rizikám spojeným s používaním digitálnych technológií (napr. ergonómia, riziko závislosti). Rozumiem pozitívnym a negatívnym dôsledkom technológie na životné prostredie.

  • Skúsený používateľ

   Často kontrolujem bezpečnostné nastavenia a systémy  mojich zariadení a/alebo použitých aplikácií. Viem, ako reagovať v prípade, že môj počítač je napadnutý vírusom. Som schopný(á) nastaviť alebo upraviť nastavenia firewallu a zabezpečenia svojich digitálnych zariadení. Viem ako šifrovať emaily alebo súbory. Som schopný(á) aplikovať filtre na nevyžiadané emaily (spam). Aby sa predišlo zdravotným problémom (fyzickým i psychickým), informačné a komunikačné technológie využívam s mierou. Som informovaný(á) o vplyve digitálnych technológií na každodenný život, online spotrebu a životné prostredie.