You are here

Nacionalni centri Europass

Nacionalni center Europass skrbi za koordinacijo vseh dejavnosti v zvezi z dokumenti Europass v vsaki državi (Evropske unije in Evropskega gospodarskega prostora). Predstavlja prvo točko za vsakogar, ki bi o pobudi Europass želeli zvedeti več.

Poglavitne dejavnosti:

  • koordinacija pri upravljanju z dokumenti Europass;
  • promocija Europassa in dokumentov Europass;
  • seznanitev vseh centrov za informiranje in svetovanje o Europassu in dokumentih Europass;
  • zagotavljanje vseh dokumentov Europass, tudi v papirnati obliki;
  • nacionalni partner v evropski mreži Nacionalnih centrov Europass.