You are here

Dokumenti Europass

Pet dokumentov, s katerimi bodo vaša znanja, spretnosti in kvalifikacije jasno in lahko razumljiva v Evropi:

Dva dokumenta, ki sta prosto na razpolago:

Trije dokumenti, ki jih izdajo organi za izobraževanje in usposabljanje:

  • Europass mobilnost opisuje znanje in spretnosti, pridobljene v drugi evropski državi.
  • Priloga k spričevalu opisuje znanje in spretnosti imetnikov spričeval poklicnega in strokovnega izobraževanja. Poleg informacij v uradnem spričevalu posreduje dodatne informacije, s čimer pripomore k boljši razumljivosti, kar je pomembno predvsem v tujini.
  • Priloga k diplomi opisuje znanje in spretnosti diplomantov visokošolskih ustanov. Poleg informacij v uradni diplomi posreduje dodatne informacije, s čimer pripomore k boljši razumljivosti, kar je pomembno predvsem v tujini.