You are here

Nacionalna informacijska središča

V vsaki državi (Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora in kmalu tudi v državah kandidatkah) delujejo Nacionalna informacijska središča, ki zagotavljajo dostop do informacij o poklicnih kvalifikacijah. Vsa Nacionalna informacijska središča so del mreže.

Poglavitne naloge:

  • predstavljajo prvo točko za stike pri vprašanjih v zvezi z nacionalnimi kvalifikacijami, spričevali in prilogami k spričevalom;
  • zagotavljajo dostop do ustreznih informacij oz. so točka za stike z nacionalnimi organi, ki imajo zadevne informacije;
  • so nacionalni partnerji v evropski mreži Nacionalnih informacijskih središč.