You are here

Glosar

( | A | C | D | E | F | I | K | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z
 • akreditacija izvajalcev izobraževanja ali usposabljanja

  Definicija: 

  ​Proces zagotavljanja kakovosti, s pomočjo katerega se akreditirajo  (potrdijo) izvajalci programov  poklicnega in strokovnega izobraževanja ali programov usposabljanja in ki dokazuje, da so izvajalce na podlagi izpolnjevanja vnaprej določenih standardov uradno potrdili pristojni zakonodajni ali strokovni organi.

  Vir: 
  Prirejeno po: Canadian Information Centre for International Credentials.
  EN | IT | TR | SV | SL | SK | PT | NB | IS | HR | FR | ES | EL | DE | LT | RO
 • akreditacija programa izobraževanja ali usposabljanja

  Definicija: 

  ​Proces zagotavljanja kakovosti, s pomočjo katerega se sprejme program  poklicnega in strokovnega izobraževanja ali  program usposabljanja, ki dokazuje, da so program na podlagi izpolnjevanja vnaprej določenih standardov uradno potrdili pristojni zakonodajni ali strokovni organi.

  Vir: 
  Prirejeno po: Canadian Information Centre for International Credentials.
  EN | SL | DE | TR | SV | SK | PT | NB | ES | EL | LT | FR | HR | IS | IT | RO | SR-LAT | SR-CYR
 • analiza potreb po izobraževanju in usposabljanju

  Definicija: 

  Sistematična analiza sedanjih in prihodnjih potreb po spretnostih in kompetencah v primerjavi z obstoječimi, zato da bi se pripravila učinkovita strategija izobraževanja in usposabljanja.

  Pripomba: 

  Analiza potreb po izobraževanju in usposabljanju temelji na:

  • identifikaciji potrebnih spretnosti in kompetenc,
  • oceni obstoječih spretnosti in kompetenc pri zaposlenih,
  • oceni vrzeli ali primanjkljaja v obstoječih spretnostih in kompetencah.

  Analiza potreb po izobraževanju in usposabljanju lahko poteka na ravni posameznika, organizacije, posameznega sektorja, na državni ali meddržavni ravni; lahko se osredotoča na kvalitativni ali kvantitativni vidik (npr. raven in tip izobraževanja) in mora zagotoviti, da bo izobraževanje potekalo učinkovito in rentabilno.

   

  Vir: 
  Cedefop.
  EN | TR | SV | SL | SK | PT | NB | LT | IT | IS | HR | FR | ES | EL | DE | RO