You are here

Glosar

( | A | C | D | E | F | I | K | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z
 • Certificiranje/potrjevanje rezultatov učenja/učnih dosežkov

  Definicija: 

  Izdaja spričevala, diplome, certifikata ali potrdila, ki ga izda za to akreditirani organ potem, ko je izpeljal formalno potrditev znanja, spretnosti,izkušenj in/ali spretnosti ter zmožnosti, ki jih je pridobil posameznik; pri tem je upošteval standardizirani postopek ocenjevanja.

  Pripomba: 

  S certificiranjem se lahko potrdijo rezultati formalnega in neformalnega izobraževanja ali priložnostnega učenja.

  Vir: 
  Cedefop, 2004.
  EN | SK | DE | TR | SV | SL | PT | NB | LT | IT | IS | HR | FR | ES | EL | RO
 • civilna družba

  Definicija: 

  »Tretji sektor« družbe (poleg države in trga), ki zajema ustanove, skupine in združenja (organizirana ali neformalna) in lahko odigra vlogo posrednika med državljani in organi oblasti.

  Skupek vseh organizacijskih struktur, katerih člani imajo cilje in odgovornost splošnega pomena ter so v vlogi posrednika med organi oblasti in državljani.

  Vir: 
  (1) Cedefop, 2001 in Evropska komisija, 2001; (2) Evropski ekonomski in socialni odbor, 1999.
  EN | LT | TR | SV | SL | SK | PT | NB | IS | HR | FR | ES | EL | DE | IT | RO
 • človeški kapital

  Definicija: 

  Znanje, spretnosti, kompetence ter druge lastnosti, utelešene v posamezniku, ki mu omogočajo osebno, socialno in ekonomsko blaginjo.

  Vir: 
  OECD, 2001.
  EN | TR | SV | SL | SK | PT | NB | LT | IT | IS | HR | FR | ES | EL | DE | RO