You are here

Glosar

( | A | C | D | E | F | I | K | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z
 • e-učenje

  Definicija: 

  Učenje, ki je podprto z uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT).

  Pripomba: 
  • E-učenje ni omejeno zgolj na »digitalno pismenost« (pridobitev spretnosti za uporabo IKT). V to kategorijo lahko uvrstimo tudi različne oblike ter kombinirane metode učenja: uporabo programske opreme, interneta, CD-ROM-a, spletnega učenja ali katerih koli drugih elektronskih ali interaktivnih medijev.
  • E-učenje se lahko uporabi tudi kot orodje za izobraževanje ali usposabljanje na daljavo, podpira pa lahko tudi učenje navzočih učencev.
  Vir: 
  Cedefop, 2008.
  EN | SK | TR | SV | SL | PT | NB | LT | IS | HR | FR | ES | EL | DE | IT | RO
 • enota (ECVET)

  Definicija: 

  Vsota znanja, spretnosti in/ali kompetenc, ki sestavljajo koherenten del kvalifikacije. Enota je lahko najmanjši del kvalifikacije, ki ga je mogoče oceniti, prenesti, ovrednotiti in po možnosti certificirati. Lahko je značilna samo za eno ali za več različnih kvalifikacij.

  Pripomba: 

  Značilnosti enot (vsebine, obseg, celotno število enot, ki sestavljajo kvalifikacijo) definirajo pooblaščeni organi, odgovorni za kvalifikacije na določeni ravni. Opredelitev in opis enot se lahko razlikujeta glede na kvalifikacijske sisteme in postopke posameznih organov. Ne glede na to pa sistem ECEVET predlaga, da se za vsako enoto specificira:

  • splošno ime enote;
  • seznam znanja, spretnosti in kompetenc, ki jih enota vsebuje;
  • kriterije za oceno ustreznih rezultatov učenja/učnih dosežkov.
  Vir: 
  Evropska komisija, 2006 c.
  EN | TR | SV | SL | SK | PT | NB | LT | IT | IS | HR | FR | ES | EL | DE | RO
 • evropski kreditni sistem za poklicno in strokovno izobraževanje (ECVET)

  Definicija: 

  Mehanizem, ki omogoča, da se kvalifikacije izrazijo z enotami rezultatov učenja/učnih dosežkov, ki se jim pripišejo kreditne točke. Te se pridobijo s procesom vrednotenja rezultatov s ciljem, da se omogoči:

  • posameznikova mobilnost med izobraževanjem;
  • zbiranje, prenos, vrednotenje in priznavanje rezultatov učenja/učnih dosežkov (formalnega, neformalnega ali priložnostnega učenja), pridobljenih v različnih državah;
  • uveljavljenje vseživljenjskega učenja;
  • transparentnost kvalifikacij;
  • medsebojno zaupanje in sodelovanje med različnimi izvajalci poklicnega in strokovnega izobraževanja v Evropi.
  Pripomba: 

  ECVET (evropski kreditni sistem za poklicno in strokovno izobraževanje in usposabljanje) temelji na opisu kvalifikacij v obliki rezultatov/učnih dosežkov (znanje, spretnosti in/ali kompetence), organiziranih kot enote, ki jih je mogoče zbirati in prenašati. Pripisane so jim kreditne točke, ki jih posameznik zapisuje v svoj seznam rezultatov učenja/učnih dosežkov.

  Vir: 
  Cedefop, Evropska komisija 2006 c.
  EN | EL | DE | TR | SV | SL | SK | PT | NB | LT | IT | IS | HR | FR | ES | RO
 • evropski sistem prenosa in zbiranja kreditnih točk (ECTS)

  Definicija: 

  Sistematični način opisa visokošolskih študijskih programov, kjer je vsem njihovim sestavnim delom (modulom, predmetom, praktičnemu usposabljanju, seminarjem, diplomskim nalogam in disertacijam) pripisano določeno število kreditov z namenom, da:

  • omogoča vsem študentom, domačim in tujim, da programe hitro razumejo in jih lahko medsebojno primerjajo;
  • spodbuja mobilnost študentov in priznavanje dosežkov formalnega, neformalnega in priložnostnega učenja;
  • pomaga univerzam pri organizaciji in dopolnjevanju njihovih študijskih programov.
  Pripomba: 

  ECTS temelji na neposredni delovni obremenitvi študenta, ki je potrebna za to, da ta doseže cilje programa, izražene s pričakovanimi rezultati učenja/učnimi dosežki. Letna obremenitev rednega študenta je na evropski ravni večinoma v do 1500 do 1800 ur – v takih primerih obsega ena kreditna točka od 25 do 30 ur študentovega dela. Posameznik, ki lahko pokaže podobne rezultate učenja/učne dosežke, pridobljene v drugačnih učnih okoljih, lahko pri ustreznem organu za potrjevanje diplomskih stopenj doseže njihovo priznanje in pridobi ustrezne kreditne točke (ali njihov spregled).

  Vir: 
  Evropska komisija, 2004.
  EN | SK | TR | SV | SL | PT | NB | LT | IS | HR | DE | FR | ES | EL | IT | RO
 • evropsko ogrodje kvalifikacij (EOK) za vseživljenjsko učenje

  Definicija: 

  Referenčno orodje za opis in primerjavo kvalifikacijskih stopenj v sistemih kvalifikacij, ki so se razvili na državni ali mednarodni ravni ali na ravni posamezne panoge.

  Pripomba: 
  • osnovni element EOK je sistem 8 referenčnih ravni z njihovim opisom v obliki učenja/učnih dosežkov (znanja, spretnosti in/ali kompetenc) ter načinov in načel prostovoljnega sodelovanja;
  • teh osem ravni zajema celoten razpon kvalifikacij, od tistih, ki zagotavljajo najbolj temeljno znanje, spretnosti in kompetence, do najvišjih ravni poklicnega in strokovnega ali univerzitetnega izobraževanja;
  • EOK je instrument prevajanja za kvalifikacijske sisteme.
  Vir: 
  Evropska komisija, 2006 a.
  EN | DE | TR | SV | SL | SK | PT | NB | IT | IS | HR | FR | ES | EL | LT | RO
 • evropsko vodenje

  Definicija: 

  Pravila, procesi in način delovanja, ki se uporabljajo za izvajanje pooblastil na evropski ravni.

  Pripomba: 
  • vodenje mora zagotoviti, da bo upravljanje javnih virov in reševanje problemov učinkovito, uspešno in odzivno glede na temeljne družbene potrebe;
  • učinkovito vodenje se nanaša na udeležbo, družbeno odgovornost, preglednost, uspešnost in soodvisnost.
  Vir: 
  Eurovoc Thesaurus, 2005.
  EN | LT | TR | SV | SL | SK | PT | NB | IT | IS | HR | FR | ES | EL | DE | RO