You are here

Glosar

( | A | C | D | E | F | I | K | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z
 • načrtovanje in priprava izobraževanja

  Definicija: 

  Celostno sosledje metodoloških prijemov, ki se uporabljajo pri načrtovanju in oblikovanju izobraževalnih pobud, dejavnosti in programov z namenom, da bi se dosegli zastavljeni cilji.

  Pripomba: 

  Načrtovanje in priprava izobraževanja obsegata analizo povpraševanja in potreb v izobraževanju, pripravo izobraževalnega projekta, usklajevanje in spremljanje izvajanja ter vrednotenje učinkov izobraževanja.

  Vir: 
  Le Préau, 2002.
  EN | TR | SV | SL | SK | PT | NB | LT | IT | IS | HR | FR | ES | EL | DE | RO
 • nadaljevalno izobraževanje in usposabljanje

  Definicija: 

  Izobraževanje ali usposabljanje po začetnem izobraževanju ali vstopu v svet dela, ki posamezniku pomaga, da:

  • izboljša ali posodobi svoje znanje in/ali spretnosti;
  • pridobi nove spretnosti za napredovanje na poklicni poti ali se prekvalificira;
  • nadaljuje svoj osebni ali poklicni razvoj.
  Pripomba: 

  Nadaljevalno izobraževanje in usposabljanje je sestavni del vseživljenjskega učenja, ki lahko vključuje katero koli obliko izobraževanja (splošno, strokovno ali poklicno, formalno in neformalno itn.) in je bistvenega pomena za posameznikovo zaposljivost.

  Vir: 
  Cedefop, 2004.
  EN | EL | DE | TR | SV | SL | SK | PT | NB | LT | IT | IS | HR | FR | ES | RO
 • neformalno izobraževanje/učenje

  Definicija: 

  Izraz označuje učenje, ki je sestavni del načrtne dejavnosti, vendar ni izrecno določeno kot učenje ali izobraževanje (v pomenu definiranja učnih ciljev, časa učenja ali podpore pri učenju). Neformalno učenje je z učenčevega vidika načrtno.

  Pripomba: 
  • rezultati neformalnega učenja se lahko ovrednotijo in vodijo v potrjevanje (certifikacijo);
  • neformalno učenje včasih označujemo kot polstrukturirano učenje.
  Vir: 
  Cedefop, 2004.
  EN | DE | TR | SV | SL | SK | PT | NB | IT | IS | HR | FR | ES | EL | LT | RO
 • nove temeljne spretnosti

  Definicija: 

  Nove spretnosti, ki zajemajo informacijsko-komunikacijsko tehnologijo (IKT), tuje jezike, socialne, organizacijske in komunikacijske spretnosti, tehnološko področje in podjetništvo.

  Pripomba: 

  Skupaj s temeljnimi spretnostmi in novimi temeljnimi spretnostmi sestavljajo ključne spretnosti/kompetence, potrebne za uspešno delovanje v sodobni družbi

  Vir: 
  Svet Evropske unije, 2000.
  EN | FR | TR | SV | SL | SK | PT | NB | LT | IT | IS | HR | ES | EL | DE | RO