You are here

Glosar

( | A | C | D | E | F | I | K | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z
 • obvezno izobraževanje

  Definicija: 

  Minimalna raven zahtevnosti in minimalno trajanje obveznega šolanja za vse učence, ki sta zakonsko določena.

  Vir: 
  Mednarodna organizacija dela (ILO), 1998.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • ocenjevanje rezultatov učenja/učnih dosežkov

  Definicija: 

  Proces ugotavljanja posameznikovega znanja,spretnosti in/ali kompetenc glede na prej določene kriterije (pričakovani učni dosežki, merjenje rezultatov učenja). Ocenjevanju navadno sledita vrednotenje in certificiranje.

  Pripomba: 

  V literaturi se izraz »ocenjevanje« po navadi nanaša na ugotovitve glede posameznika, za ugotovitve glede metod in izvajalcev izobraževanja pa se pogosteje uporablja izraz »evalvacija«.

  Vir: 
  Cedefop, 2004.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • odprto učenje

  Definicija: 

  Učenje, ki pušča posamezniku določeno stopnjo prožnosti pri izbiri vsebin, mesta, tempa in metod učenja.

  Vir: 
  Cedefop, 2004.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • ogrodje kvalifikacij

  Definicija: 

  Instrument, ki omogoča opredelitev in razvrščanje kvalifikacij (na nacionalni ravni ali na področju dejavnosti) na podlagi vnaprej določenih kriterijev (npr. z uporabo opisnikov), skladno z določeno ravnijo učnih dosežkov/rezultatov učenja.

  Pripomba: 

  Kvalifikacijsko ogrodje se lahko uporablja za:

  • vzpostavitve nacionalnih standardov znanja, spretnosti in kompetenc;
  • spodbujanje kakovosti izobraževanja;
  • zagotavljanje sistema usklajevanja in/ali integracije kvalifikacij in za njihovo medsebojno primerjavo;
  • spodbujanje dostopnosti do izobraževanja, prenosa rezultatov učenja in napredovanja pri učenju in izobraževanju.
  Vir: 
  Evropska komisija, 2006 a; OECD, 2007.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • organ, pooblaščen za certificiranje

  Definicija: 

  Organ, ki je pooblaščen, da na podlagi standardiziranega postopka ocenjevanja in vrednotenja izda uradni dokument o pridobljenih kvalifikacijah (spričevalo, diploma, certifikat, potrdilo), v katerem se uradno priznajo posameznikovi rezultati učenja/učni dosežki (znanje, spretnosti in/ali kompetence).

  Vir: 
  Cedefop, 2004.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • osebni izobraževalni račun

  Definicija: 

  Javni sistem za spodbujanje izobraževanja odraslih – na primer za tiste, ki še niso izkoristili ali nimajo dostopa do javno financiranega izobraževanja in usposabljanja.

  Pripomba: 

  Cilj osebnega izobraževalnega računa je povečati udeležbo v procesih poklicnega in osebnostnega razvoja s pomočjo podpore, bodisi finančne bodisi kot možnosti, da učeči se preživijo določen čas v instituciji po svoji izbiri.

  Vir: 
  Cedefop.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • osip

  Definicija: 

  Izstop učencev, dijakov in študentov iz izobraževnja pred dokončanjem šolanja ali uspešnim dokončanjem programa izobraževanja in usposabljanja.

  Pripomba: 
  • this term designates both the process (early school-leaving) and the persons who fail to complete a course (early school-leavers);
  • besides early school-leavers, dropouts may also include learners who have completed education or training but failed the final examinations.
  Vir: 
  Ohlsson, 1994.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • ovrednotenje učenja

  Definicija: 

  Proces spodbujanja učenja (formalnega in neformalnega) ter priznavanja učnih dosežkov. Omogočil naj bi, da bi ljudje ozavestili pomen učenja in znali ceniti njegovo pravo vrednost.

  Vir: 
  Cedefop, 2001 in Evropska komisija, 2001.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO