You are here

Glosar

( | A | C | D | E | F | I | K | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z
 • sektor

  Definicija: 

  Skupina podjetij z istega področja gospodarske dejavnosti (npr. kemijski sektor) ali vrsta transverzalne poklicne dejavnosti (npr. marketing), ki je skupna različnim podjetjem.

  Vir: 
  Cedefop; Evropska komisija, 2006 a.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • socialna vključenost

  Definicija: 

  Vključevanje posameznikov – ali skupine posameznikov – kot državljanov ali kot pripadnikov različnih javnih družbenih omrežij v družbo. Socialna vključenost je globoko povezana z vključevanjem na trg dela in v gospodarstvo.

  Vir: 
  Cedefop, 2004.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • socialni dialog

  Definicija: 

  Proces izmenjave med socialnimi partnerji, ki spodbuja posvetovanje, dialog in kolektivna pogajanja.

  Pripomba: 
  • socialni dialog lahko poteka dvostransko (vključuje predstavnike delavcev in delojemalcev) ali tristransko (navzoči so tudi predstavniki javnih oblasti in/ali predstavniki civilne družbe, nevladnih organizacij ipd.);
  • socialni dialog lahko poteka na različnih ravneh (na ravni podjetja, sektorsko/medsektorsko ali na lokalni/regionalni/ državni/nadržavni ravni;
  • v mednarodnem okviru lahko socialni dialog poteka bilateralno, trilateralno ali multilateralno, odvisno od števila sodelujočih držav.
  Vir: 
  Cedefop, 2004.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • socialni partnerji

  Definicija: 

  Združenja delodajalcev in sindikati, ki predstavljajo dve strani dvostranskega socialnega dialoga.

  Pripomba: 
  • koncept »socialnega partnerstva« izvira iz Francije in Nemčije, pozneje pa je prešel v rabo tudi v krogih Evropske unije;
  • tripartitni socialni dialog vključuje tudi institucije javne oblasti in/ali nevladne organizacije ipd.
  Vir: 
  Cedefop, 2004.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • spodbujevalec učenja

  Definicija: 

  Vsakdo (tudi učitelji, izobraževalci, nadzorniki ali svetovalci), ki z vzpostavljanjem ugodnega učnega okolja spodbuja pridobivanje znanja in spretnosti. Spodbujevalec učencu pomaga, da razvije znanje in spretnosti, tako da mu med učnim procesom vseskozi svetuje, ga vodi in mu posreduje povratno informacijo.

  Vir: 
  Cedefop, 2004.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • spretnost

  Definicija: 

  Znanje in izkušnje, ki so potrebne za opravljanje določene naloge ali dela in reševanje problemov.

  Vir: 
  Cedefop; Evropska komisija, 2006 a.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • spretnosti za uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT)

  Definicija: 

  Spretnosti, ki so potrebne za učinkovito uporabo informacijsko- komunikacijske tehnologije (IKT).

  Pripomba: 

  Strokovnjaki OECD so v poročilu o spretnostih za uporabo IKT in o zaposlovanju predlagali preprosto razvrstitev:

  • strokovne spretnosti za uporabo IKT: zmožnost za uporabo naprednih orodij IKT in/ali razvoj, popravilo in ustvarjanje tovrstnih orodij;
  • uporabne spretnosti za uporabo IKT: zmožnost za uporabo osnovnih orodij IKT v okviru splošne poklicne dejavnosti (na delovnih mestih, ki niso povezana z IKT);
  • temeljne spretnosti za uporabo IKT ali »IKT-pismenost«;: zmožnost uporabe IKT za osnovne naloge in kot orodje za učenje.
  Vir: 
  Cedefop, 2004; Lopez-Bassols.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • standard

  Definicija: 

  Vsota elementov, katerih vsebino skupaj določijo zainteresirane strani.

  Pripomba: 

  Razlikovati je mogoče različne tipe standardov:

  • standard kompetenc opisuje znanje, spretnosti in/ali kompetence, povezane z opravljanjem določenega dela;
  • izobraževalni standard opisuje cilje učenja, vsebino izobraževanja, vstopne pogoje pa tudi pogoje, pod katerimi je mogoče doseči učne cilje;
  • poklicni standard opisuje dejavnosti in značilna dela določenega dela in načine njegovega opravljanja;
  • standard ocenjevanja opisuje rezultate učenja/učne dosežke, ki se ocenjujejo, in metode, ki se pri tem uporabljajo;
  • standard vrednotenja opisuje raven dosežkov, ki jih mora doseči posameznik, ki ga ocenjujemo, in metode, ki se pri tem uporabljajo;
  • standard certificiranja opisuje pravila, po katerih je mogoče doseči certifikat, spričevalo ali diplomo pa tudi pravice, ki izhajajo iz tega.

  Od sistema je odvisno, ali so opisi standardov ločeni ali zapisani v istem dokumentu.

  Vir: 
  Cedefop.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO