You are here

Glosar

( | A | C | D | E | F | I | K | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z
 • temeljne spretnosti

  Definicija: 

  Spretnosti in zmožnosti, ki so nujno potrebne za delovanje v sodobni družbi, npr. poslušanje, govorjenje, branje, pisanje in matematika.

  Pripomba: 

  Skupaj z novimi temeljnimi spretnostmi predstavljajo temeljne spretnosti ključne spretnosti.

  Vir: 
  Cedefop, Bjørnåvold, 2000; Cedefop, Tissot, 2000; Cedefop, 2004.
  EN | FR | TR | SV | SL | SK | PT | NB | LT | IT | IS | HR | ES | EL | DE | RO
 • temeljne spretnosti za uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT)

  Definicija: 

  Spretnosti, ki so potrebne za učinkovito uporabo osnovnih funkcij informacijsko-komunikacijske tehnologije (predvsem urejanje besedil, slik in podatkov, internet, e-pošta).

  Pripomba: 

  Nekateri uvrščajo v to kategorijo tudi spretnosti ravnanja s strojno opremo (priključitev naprav, nastavitev programske opreme, odprava osnovnih napak in motenj) ali spretnosti za uporabo dodatne programske opreme (uporaba programov za pripravo, predstavitev preglednic, upravljanje datotek, priklic podatkov itn.); drugi spet menijo, da so temeljne spretnosti za uporabo IKT zdaj del ključnih spretnosti.

  Vir: 
  Cedefop, 2004
  EN | EL | DE | TR | SV | SL | SK | PT | NB | LT | IT | IS | HR | FR | ES | RO
 • transparentnost kvalifikacij

  Definicija: 

  Stopnja, do katere je mogoče določiti vrednost kvalifikacij in jih primerjati (sektorsko, regionalno, nacionalno ali mednarodno) na trgih dela in v sistemih izobraževanja.

  Vir: 
  Cedefop, 2004.
  EN | DE | TR | SV | SL | SK | PT | NB | IT | IS | HR | FR | ES | EL | LT | RO
 • tutorstvo

  Definicija: 

  Vse dejavnosti, pri katerih izkušen in usposobljen strokovnjak učenca usmerja, mu svetuje ali ga nadzira. Tutor učenca podpira v celotnem učnem procesu (v šoli, centru za usposabljanje ali na delovnem mestu).

  Pripomba: 

  k tutorstvu prištevamo številne dejavnosti:

  • pomoč pri teoretičnih predmetih (izboljšanje učnih dosežkov);
  • informiranje in svetovanje, poklicna orientacija (olajšanje prehoda iz šolskih klopi v svet dela);
  • osebni razvoj (spodbujanje učencev pri sprejemanju utemeljenih in preudarnih odločitev).
  Vir: 
  Cedefop, 2004.
  EN | TR | SV | SL | SK | PT | NB | LT | IT | IS | HR | FR | ES | EL | DE | RO