You are here

Glosar

( | A | C | D | E | F | I | K | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z
 • učeča se organizacija

  Definicija: 

  Organizacija, ki spodbuja učenje in v kateri delovno okolje posamezniku omogoča, da se uči in razvija, to pa koristi njemu samemu, njegovim sodelavcem in pozitivno vpliva na celotno organizacijo. Pri tem se tovrstnim dejavnostim nameni pozornost in priznanje.

  Vir: 
  Cedefop, 2004.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • učeča se regija

  Definicija: 

  Regija, v kateri vse interesne skupine medsebojno sodelujejo, da bi zadostile potrebam po učenju na lokalni ravni ter poiskale skupne rešitve za lokalne probleme.

  Vir: 
  Cedefop, 2004.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • učeča se skupnost

  Definicija: 

  Skupnost, v kateri se z oblikovanjem učinkovitih lokalnih partnerstev med vsemi subjekti v skupnosti ustvarja kultura učenja, ki posameznike in organizacije motivira in spodbuja k učenju.

  Vir: 
  Cedefop, 2004.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • učenje

  Definicija: 

  Proces, v katerem posamezniki postopno usvajajo podatke, ideje in vrednote in s tem pridobivajo znanje, veščine, spretnosti in/ali kompetence.

  Pripomba: 
  • znanje se pridobiva z osebnim razmišljanjm, rekonstrukcijo in socialno interakcijo;
  • lahko poteka v kontekstu formalnega, neformalnega ali priložnostnega učenja.
  Vir: 
  Cedefop, 2004; Evropska Komisija, 2006 a.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • učenje z delom

  Definicija: 

  Učenje, ki poteka s ponavljajočim se izvajanjem delovne naloge, s poprejšnjimi navodili ali brez njih.

  Pripomba: 

  learning by doing is also referred to as experiential learning.

  Vir: 
  Cedefop.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • učenje z uporabo

  Definicija: 

  Učenje s pomočjo ponavljajoče se uporabe orodij ali naprav, s poprejšnjimi navodili ali brez njih.

  Vir: 
  Cedefop, 2004.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • učitelj

  Definicija: 

  Oseba, katere poklicna naloga je, da posreduje in razvija znanje, spretnosti in veščine dijakov v izobraževalnih ustanovah za poklicno in strokovno izobraževanje in usposabljanje.

  Pripomba: 

  Učitelj lahko opravlja številne naloge, kot na primer organizacija in izvajanje izobraževalnih programov/tečajev in prenos znanja/spretnosti, tako generičnih kot specifičnih, teoretičnih ali praktičnih. Učitelji v ustanovah poklicnega in strokovnega izobraževanja, ki poučujejo strokovne predmete in izvajajo teoretična ali praktične strokovne module, (delno) opravljajo podobne naloge kot »mentorji«.

  Vir: 
  Cedefop, 2004; AFPA, 1992.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • učna snov

  Definicija: 

  Nabor vsebin in dejavnosti, ki jih posamezniki ali skupine učencev usvojijo v učnem procesu.

  Vir: 
  Prirejeno po: Evropska fundacija za usposabljanje (ETF),1997.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO