You are here

Glosar

( | A | C | D | E | F | I | K | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z
 • vajeništvo

  Definicija: 

  Sistematično in dolgoročno usposabljanje, ki poteka izmenično v šoli ali izobraževalnem centru in na delovnem mestu. Vajenec sklene pogodbo z delodajalcem in za svoje delo prejme plačilo ali nagrado. Delodajalec prevzame odgovornost za izvajanje usposabljanja, ki vajencu omogoči, da pridobi znanje za opravljanje določenega poklica.

  Pripomba: 
  • Izraz »apprentissage« v francoščini se nanaša na vajeništvo pa tudi na proces učenja (glej »učenje«);
  • Nemški dualni sistem je primer vajeništva.
  Vir: 
  Cedefop, 2004.
  EN | EL | DE | TR | SV | SL | SK | PT | NB | IT | IS | HR | FR | ES | LT | RO
 • večrazsežnostno učenje

  Definicija: 

  učenje, formalno, neformalno ali priložnostno, na vseh življenjskih področjih (osebnem, družbenem in/ali poklicnem) in v vseh življenjskih obdobjih

  Pripomba: 

  Večrazsežnostno učenje je dimenzija vseživljenjskega učenja.

  Vir: 
  Cedefop, 2004.
  EN | SK | TR | SV | SL | PT | NB | LT | IS | HR | FR | ES | EL | DE | IT | RO
 • veščina

  Definicija: 

  Praktično znanje in izkušnje

  Vir: 
  New Oxford Dictionary of English, 2001.
  EN | LT | TR | SV | SL | SK | PT | NB | IT | IS | HR | FR | ES | EL | DE | RO
 • vrednotenje rezultatov učenja/učnih dosežkov

  Definicija: 

  Potrditev kompetentnega telesa, da so bili rezultati učenja/učni dosežki (znanje, spretnosti in/ali kompetence), ki jih je dosegel posameznik v formalnem ali neformalnem izobraževanju ali priložnostnem učenju, ocenjeni v skladu z vnaprej določenimi kriteriji in ustrezajo zahtevam standardov vrednotenja. Vrednotenje se praviloma konča s certificiranjem.

  Vir: 
  Cedefop.
  EN | TR | SV | SL | SK | PT | NB | LT | IT | IS | HR | FR | ES | EL | DE | RO
 • vseživljenjsko učenje

  Definicija: 

  Vse učenje v celotnem posameznikovem življenju, katerega cilj je izboljševanje ravni znanja, spretnosti,veščin, kompetenc in/ali kvalifikacij zaradi osebnih, družbenih in/ali poklicnih razlogov.

  Vir: 
  Cedefop, 2004.
  EN | TR | SV | SL | SK | PT | NB | LT | IS | HR | FR | ES | EL | DE | IT | RO