You are here

Glosar

( | A | C | D | E | F | I | K | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z
 • začetno izobraževanje in usposabljanje

  Definicija: 

  Splošno ali poklicno in strokovno izobraževanje, ki se izvaja v okviru začetnega izobraževanja v šolskem sistemu, navadno pred vstopom v svet dela.

  Pripomba: 
  • nekateri avtorji uvrščajo v to kategorijo tudi izobraževanje, ki ga posamezniki opravijo in uspešno dokončajo po vstopu v svet dela (npr. prekvalifikacija);
  • začetno izobraževanje in usposabljanje lahko poteka na kateri koli ravni splošnega ali poklicnega in strokovnega izobraževanja (redno izobraževanje v šoli ali izobraževanje v alternaciji/izmenično izobraževanje) ali vajeništva.
  Vir: 
  Cedefop, 2004.
  EN | FR | TR | SV | SL | SK | PT | NB | LT | IT | IS | HR | ES | EL | DE | RO
 • zaključno spričevalo srednje šole, matura

  Definicija: 

  Izpit, ki se organizira ob koncu višjega sekundarnega izobraževanja z namenom ovrednotiti in certificirati rezultate učenja/učne dosežke dijakov in ki poteka po določenem postopku vrednotenja.

  Pripomba: 
  • zaključno spričevalo srednje šole/matura ne zagotavlja vedno sistematičnega dostopa do visokošolskega izobraževanja;
  • a nacionalni ravni se ta izpit imenuje različno, na primer:

  Avstrija

  • Reifeprüfungszeugnis (splošna višja srednja, splošni dostop do visokošolskega izobraževanja) ali Reife- und Diplomprüfungszeugnis (višja srednja poklicna, dvojna kvalifikacija: splošen dostop do visokošolskega izobraževanja in poklicna kvalifikacija)
  • Berufsreifeprüfungszeugnis (splošen dostop do visokošolskega izobraževanja z vključevanjem vrednotenja znanja, spretnosti in kompetenc, pridobljenih pri delu)

  Nemčija

  • Abitur
  • Fachabitur

  Irska

  • Zaključno spričevalo

  Francija

  • Baccalauréat
   • baccalauréat général (splošno izobraževanje)
   • baccalauréat technologique (splošno in tehniško izobraževanje)
   • baccalauréat professionnel (poklicno izobraževanje, ki vodi k določenemu poklicu)

  Portugalska

  • Diploma do ensino secundário (splošno izobraževanje)
  • Diploma de qualificação (splošno in poklicno izobraževanje/ dvojna kvalifikacija)

  Velika Britanija

  • Splošnoizobraževalne ravni:
   • GCE A level (advanced general certificate of education)
   • GCE AS level (advanced subsidiary general certificate of education)
   • NQ advanced higher (national qualifications advanced higher level)
   • NQ higher (national qualifications higher level)
   • Scottish baccalaureate
   • Welsh baccalaureate
  • Ravni poklicnega izobraževanja:
  • GCE A levels in applied subjects (advanced general certificate of education in applied subjects)
  • GCE AS levels in applied subjects (advanced subsidiary general certificate of education in applied subjects)
  Vir: 
  Cedefop, 2004, Ministère de l'éducation nationale.
  EN | TR | SV | SL | SK | PT | NB | LT | IT | IS | HR | FR | ES | EL | DE | RO
 • zaposljivost

  Definicija: 

  Kombinacija dejavnikov, ki posamezniku omogočajo, da se pripravlja na zaposlitev ali da zaposlitev dobi, jo obdrži ali da napreduje v svoji karieri.

  Pripomba: 

  Zaposljivost posameznika je odvisna od:

  • posameznikovih lastnosti (tudi ustreznosti znanja in kompetenc),
  • kako se te lastnosti predstavljajo na trgu dela,
  • socialnega konteksta in okoliščin (npr. podpora in možnosti za priznavanje in posodabljanje znanja in kompetenc),
  • ekonomskih okoliščin.
  Vir: 
  Scottish executive, 2007; The institute for employment studies, 2007.
  EN | EL | DE | TR | SV | SL | SK | PT | NB | LT | IT | IS | HR | FR | ES | RO
 • znanje

  Definicija: 

  Rezultat pridobivanja podatkov z učenjem.Znanje je skupek dejstev, principov, teorij in prakse, ki se nanaša na določeno področje študija ali dela.

  Pripomba: 

  Definicij znanja je veliko, vendar so za sodobne koncepte znanja na splošno značilne nekatere temeljne razlike:

  • Aristotel je vzpostavil razliko med teoretično in praktično logiko. Na podlagi tega razlikovanja moderni teoretiki (Alexander et al., 1991) razlikujejo med deklarativnim (teoretičnim) in proceduralnim (praktičnim) znanjem.
   • K deklarativnemu znanju sodijo trditve o določenih dogodkih, dejstvih in empirično utemeljene posplošitve pa tudi poglobljena načela o naravi stvari.
   • Proceduralno znanje zajema hevristično vednost, metodologijo, načrtovanje, prakse, postopke, rutinske postopke, strategije, taktične prijeme, tehnike in »trike« (Ohlsson, 1994).
  • Lahko razlikujemo med različnimi oblikami znanja, ki izražajo različne poti, s katerimi pridobivamo znanje o svetu. Proučevanje teh načinov spoznavanja je pripeljalo do oblikovanja različnih kategorij znanja, ki jih lahko opredelimo kot:
   • objektivno (naravoslovno/znanstveno) znanje, ki ga presojamo na podlagi zanesljivoti;
   • subjektivno (literarno/estetsko) znanje, ki ga presojamo na podlagi avtentičnosti
   • moralno (medosebno/normativno) znanje, ki ga presojamo na podlagi kolektivne sprejemljivosti (prav/narobe);
   • ersko/duhovno znanje, ki ga presojamo v odnosu do duhovne avtoritete (Boga).

  Ta temeljna opredelitev znanja zaznamuje vprašanja, ki si jih zastavljamo, metode, ki jih uporabimo, odgovore, do katerih pridemo v svojem iskanju znanja:

  • Znanje obsega tiho (tacitno) in izrazno (eksplicitno) znanje.
   • Tiho znanje (Polanyi, 1966) je znanje, ki ga posameznik ima in ki vpliva na njegove kognitivne procese, čeprav ni nujno, da ga izrecno izraža ali se ga zaveda.
   • Eksplicitno znanje pa je znanje, ki ga posameznik zavestno uporabi, tudi tiho znanje,ki lahko dobi eksplicitno obliko v trenutku, ko postane »predmet razmišljanja« (Prawat, 1989).
  Vir: 
  Cedefop, 2004; Evropska Komisija, 2006 a.
  EN | DE | TR | SV | SL | SK | PT | NB | IT | IS | HR | FR | ES | EL | LT | RO