You are here

Evropska mapa kompetenc

Zakaj gre?

Elektronski portfolio vam pomaga, da predstavite celostno sliko vaših kompetenc in usposobljenosti.

Čemu služi?

Z portfoliom v elektronski obliki lahko pokažete svoje kompetence in usposobljenosti, kadar

  • se prijavljate za zaposlitev ali izobraževanje;
  • če želite ovrednotiti vaše kompetence.

Kako ga lahko uporabim?

Na spletu ustvarite svojo Evropsko mapo kompetenc

Spletni urejevalnik vam pomaga

  • ustvariti vašo mapo kompetenc in vanjo dodati dokumente, na primer Jezikovno izkaznico, Prilogo k spričevalu, potrdilo o delu itd.;
  • dodati vašo mapo kompetenc kot priloženo datoteko vašemu življenjepisu

Posodobite vašo evropsko mapo kompetenc

Če imate Evropsko mapo kompetenc, jo lahko ponovno naložite. Nato lahko

  • dodajate ali izbrišete posamezne elemente vaše mape kompetenc;
  • pripravite CV in mu nato priključite mapo kompetenc.