You are here

Kaj je priloga k spričevalu?

Priloga k spričevalu je natančen opis znanja in spretnosti, pridobljenega na ravni poklicnega in strokovnega izobraževanja.

Priloga k spričevalu vsebuje nekatere dodatne informacije o pridobljenem izobraževanju, ki sicer niso navedene v zaključnem spričevalu. Informacije so predstavljene na način, ki je lažje razumljiv zlasti za delodajalce in ustanove zunaj matične države, kjer je bila kvalifikacija pridobljena.

Ne najdete odgovora na svoje vprašanje?

Na 95% vprašanj si lahko odgovorite z uporabo iskalnega orodja (spodaj).