You are here

Katere države izdajajo potrdila Europass mobilnost?

Potrdilo Europass mobilnost se izdaja v naslednjih državah:

  • državah Evropske unije (države članice in države kandidatke);
  • državah Evropskega združenja za prosto trgovino / Evropskega gospodarskega prostora (Islandija, Lihtenštajn, Norveška in Švica).

Ne najdete odgovora na svoje vprašanje?

Na 95% vprašanj si lahko odgovorite z uporabo iskalnega orodja (spodaj).