You are here

Ali lahko zaprosim za Europass mobilnost za obdobje, ki sem ga preživel(a) v tujini kot varuška ali na jezikovnem tečaju?

Da.

Europass mobilnost beleži obdobja učenja v drugi evropski državi. Za Europass mobilnost običajno zaprosijo šole ali druge ustanove za izobraževanje in usposabljanje, mednarodne pisarne visokošolskih ali višješolskih ustanov ali kadrovski oddelki podjetij. Ključno je, da so izpolnjena merila kakovosti, kot so bila definirana v Odločbi o enotnem okviru kvalifikacij in kompetenc (Europass). Ta merila so:

  • pisni sporazum med ustanovo pošiljateljico in organizacijo gostiteljico o vsebini, ciljih in trajanju obdobja izobraževanja/usposabljanja;
  • ustrezna jezikovna priprava posameznikov;
  • mentor, ki je v drugi državi posamezniku v podporo in ima hkrati vlogo kontaktnega partnerja;
  • vse udeležene države morajo biti države članice Evropske unije ali države EFTA/EGP (ter Turčija).

Ne najdete odgovora na svoje vprašanje?

Na 95% vprašanj si lahko odgovorite z uporabo iskalnega orodja (spodaj).