You are here

Kdo lahko zaprosi za Europass mobilnost?

Za potrdilo Europass mobilnost praviloma zaprosi ustanova, ki posameznika napoti v tujino. Ustanova pošiljateljica je lahko bodisi

  • izobraževalna ustanova, ki v tujino pošilja svoje dijake ali študente, ali
  • podjetje, ki v tujino pošilja zaposlene.

Posamezniki sami ne morejo vlagati zahtevkov za pridobitev potrdila Europass mobilnost.

Ne najdete odgovora na svoje vprašanje?

Na 95% vprašanj si lahko odgovorite z uporabo iskalnega orodja (spodaj).