You are here

V katerih državah se izvaja Europass?

Europass je na voljo v naslednjih državah:

  • državah Evropske unije (države članice, države kandidatke in potencialne kandidatke);
  • državah Evropskega združenja za prosto trgovino / Evropskega gospodarskega prostora (Islandija, Lihtenštajn, Norveška in Švica).

Pomembno: Europass življenjepis se lahko seveda uporablja tudi zunaj Evrope.

Ne najdete odgovora na svoje vprašanje?

Na 95% vprašanj si lahko odgovorite z uporabo iskalnega orodja (spodaj).