You are here

Pravno obvestilo

Za informacije na teh straneh veljajo izjava o odgovornosti, zaščita avtorskih pravic in zakonske zahteve glede varstva osebnih podatkov.

Izjava o odgovornosti

S pričujočimi spletnimi stranmi želi Cedefop (Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja) izboljšati javni dostop do informacij o svojih pobudah, kakor tudi o političnih usmeritvah Evropske unije na sploh. Naš cilj je, da so informacije pravočasne in točne, če pa nas boste opozorili na morebitne napake, jih bomo skušali čim prej odpraviti. Cedefop ne prevzema nikakršne zakonske ali druge odgovornosti glede informacij na teh straneh.

Informacije na teh spletnih straneh:

 • So izključno splošnega značaja in se kot take ne nanašajo na konkretne okoliščine kakršne koli fizične ali pravne osebe.
 • Niso nujno celovite, popolne, točne ali posodobljene.
 • Občasno vključujejo povezave do zunanjih spletnih strani, ki so izven nadzora služb Cedefopa in za katere slednji ne more prevzeti kakršne koli odgovornosti.
 • Niso strokovni ali pravni nasveti (če potrebujete konkretne nasvete, Vam priporočamo, da se posvetujete z ustrezno usposobljenim pravnim strokovnjakom).

Prosimo, upoštevajte, da ne moremo jamčiti, da so elektronska besedila na teh spletnih straneh natančne reprodukcije uradno potrjenih besedil. Zakonodaja Evropske unije, objavljena v papirnatih izdajah Uradnega lista Evropske unije, je edina verodostojna.

Čeprav si vseskozi prizadevamo, da bi čim bolj zmanjšali število tehničnih težav, se lahko zgodi, da se določeni elektronski podatki ali informacije pojavijo v datotekah ali formatih, ki niso povsem brez napak, kar lahko zmoti nemoten potek dela naše službe ali pripelje do izpadov. Cedefop zato zavrača vsakršno odgovornost za težave, ki jih povzroči uporaba teh ali katerih koli zunanjih spletnih strani.

Izjava pa nikakor ne omejuje odgovornosti Cedefopa za kakršnokoli delovanje v nasprotju z veljavno nacionalno zakonodajo, niti ne izključuje njegove odgovornosti za dejanja, za katera izključitev odgovornosti ni zakonsko dovoljena.

© Evropska unija, 2002-2020.

Reprodukcija je dovoljena za nekomercialne namene pod pogojem, da so uporabljeni viri vidno označeni (© Evropska unija, sklic na spletno stran: https://europass.cedefop.europa.eu), razen če ni drugače določeno.

Opomba: Svet Evrope in Evropske skupnosti imajo skupne avtorske pravice do Europass jezikovne izkaznice. Reprodukcija je dovoljena za nekomercialne namene pod enakimi pogoji, pri čemer je treba navesti oba vira (© Evropska unija in Svet Evrope) in naslova spletnih strani (https://europass.cedefop.europa.eu in https://www.coe.int/en/web/portfolio).

V primerih, kjer je treba pridobiti dovoljenje za razmnoževanje ali uporabo besedilnih in večpredstavnih informacij (zvoka, slik, programske opreme itd.), pridobljeno dovoljenje razveljavi zgoraj navedeno splošno dovoljenje, v katerem morajo biti jasno navedene vse omejitve v zvezi z uporabo zadevnih informacij.

Varstvo osebnih podatkov

Evropska unija je trdno zavezana varovanju zasebnosti uporabnikov.

Vsi osebni podatki, ki jih zbere Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop), se obdelujejo v skladu z določbami Uredba (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2018 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 45/2001 in Sklepa št. 1247/2002/ES.

Navedena politika zakonsko ureja skupino institucionalnih spletnih strani Evropske unije, ki delujejo pod spletno domeno europa.eu

Čeprav lahko brskate po večini spletnih strani brez podajanja kakršnih koli osebnih informacij, boste morali v nekaterih primerih osebne podatke posredovati zaradi zagotavljanja elektronskih storitev po naročilu.

V primeru, da se od Vas zahtevajo take informacije, se s slednjimi ravna v skladu s politiko, opisano v zgoraj navedeni uredbi. V posameznih izjavah o varovanju zasebnosti boste našli informacije o uporabi Vaših osebnih podatkov.

V zvezi s tem:

 • za vsako posamezno elektronsko storitev nadzornik ugotovi namene in način obdelave osebnih podatkov ter zagotavlja skladnost posamezne elektronske storitve z izjavo o varovanju zasebnosti;
 • znotraj vsake institucije deluje odgovorna oseba za varstvo podatkov, ki zagotavlja ustrezno izvajanje določb navedene uredbe in nadzornikom daje nasvete glede izpolnjevanja njihovih obveznosti;
 • ves postopek nadzira skupni zastopnik vseh institucij oziroma evropski nadzornik za varstvo podatkov kot neodvisni nadzorni organ.

Skupina institucionalnih spletnih strani Evropske unije, delujočih znotraj domene europa.eu, vsebuje tudi povezave do spletnih strani tretjih strank. Ker nad temi stranmi nimamo nikakršnega nadzora, Vam svetujemo, da si preberete njihove izjave o varovanju zasebnosti.

Kaj je elektronska storitev?

Elektronska storitev na portalu Europass je internetna storitev ali vir, namenjen izboljšanju komunikacije med državljani in podjetji na eni strani ter evropskimi institucijami na drugi.

Portal Europass ponuja tri vrste elektronskih storitev:

 1. Informativne storitve, ki državljanom, medijem, podjetjem, upravam in nosilcem odločanja zagotavljajo preprost in učinkovit dostop do informacij, s čimer povečujejo preglednost in razumevanje politik in dejavnosti EU;
 2. Interaktivne komunikacijske storitve, ki izboljšujejo stike z državljani, podjetji, civilno družbo in javnimi subjekti, s čimer spodbujajo izmenjavo političnih mnenj in vzpostavljanje mehanizmov za pridobivanje povratnih informacij, ter na ta način prispevajo k oblikovanju politik, dejavnosti in storitev EU;
 3. Poslovne storitve, ki zagotavljajo dostop do vseh osnovnih oblik transakcij z EU, kot so na primer naročila, finančni posli, zaposlovanje, prijave za prireditve, pridobitev ali nakup dokumentov itd.

Izjava o zasebnosti elektronskih storitev Europass

1. Katere elektronske storitve so na voljo na spletni strani Europass?

Strani za 'Spletno izpolnjevanje' Europass življenjepisa in jezikovne izkaznice obiskovalcem ponujajo možnost, da vnesejo svoje podatke, v zameno pa prejmejo datoteko s podatki v formatu Europass.

Strežniki Europass ne shranjujejo dokumentov, generiranih s pomočjo spletnega urejevalnika (življenjepis in jezikovna izkaznica). Kljub temu pa se datoteke, ki so priložene življenjepisu, za obdobje 7 dni shranijo kot varnostne kopije (če bi prišlo npr. do težav s povezavo), po tem času pa so trajno in nepovratno izbrisane.

Če obiskovalec izbere možnost 'Shranite' se v začasno mapo na strežniku Europass na disku ustvari datoteka (npr. CV-2559.doc). Takoj ko se obiskovalcu datoteka posreduje prek trenutne povezave HTTP ali se mu pošlje na elektronski naslov, ki ga je navedel, se datoteka iz strežnika trajno in nepovratno izbriše.

Če ima obiskovalec/-ka že račun pri enem od ponudnikov oblačne storitve (trenutno sta podprti: Google drive in OneDrive), potem se lahko prijavi v to storitev in omogoči dostop do svojih življenjepisov s katerega koli računalnika. Življenjepisi bodo shranjeni in si jih je možno ogledati v mapi »Europass« na ustreznem oblačnem pogonu.

Prav tako pa lahko obiskovalec/-ka svoj življenjepis neposredno objavi na portalih spletnih ponudnikov zaposlitve, kot so Xing, Monster, Indeed, EURES in CV Library. Ko boste to storili, boste obveščeni o pogojih izbrane storitve.

Vsi postopki obdelave pri elektronski storitvi Europass so skladni z zahtevami Uredba (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2018 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 45/2001 in Sklepa št. 1247/2002/ES.

2. Katere osebne podatke zbiramo, zakaj in s kakšnimi tehničnimi sredstvi?

Za dostop do strani Europassa obiskovalcem ni treba vnesti kakršnih koli osebnih podatkov. Če obiskovalci želijo, imajo na voljo možnost, da vnesejo osebne in neosebne podatke v obrazce na straneh 'Spletno izpolnjevanje'. Po končanem vnosu podatkov lahko obiskovalci datoteko prejmejo v formatu Europass. Edini namen vnosa osebnih podatkov in informacij je izpolnjevanje in prenos ter/ali pošiljanje dokumentov v specifičnem formatu Europass po e-pošti.

Informacije, kot so starost, spol, jezikovne spretnosti, leta delovnih izkušenj, državljanstvo in drzava stalnega prebivališča, so zbrane in shranjene za potrebe statistične obdelave, ob zagotavljanju anonimnosti. Uporaba teh statističnih podatkov je v skladu z Uredba (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2018 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 45/2001 in Sklepa št. 1247/2002/ES.

Dnevniki obiskovalcev, ki vsebujejo naslov IP obiskovalcev, se bodo hranili za obdobje 13 mesecev zaradi varnostnih razlogov, ki nam omogočajo odkriti zlonamerne napade, kršitve varnosti in poskuse vdorov. Dnevnike bo prav tako analizirala storitev AWSTATS za izvedbo spletne statistike (obiski po državi).

Storitev Matomo bo hranila anonimno različico naslova IP – več si preberite spodaj. Storitev Matomo uporablja mehanizem anonimizacije IP-ja, ki samodejno zamaskira del IP-ja vsakega obiskovalca/-ke, zato je posamezne obiskovalce skoraj nemogoče identificirati.

Storitev hrani edinstveno zgoščeno vrednost e-poštnega naslova, ki ga vnese obiskovalec/-ka, za namene spremljanja števila edinstvenih obiskovalcev v določenem obdobju. Zgoščena vrednost je nepovratno zakodiranje e-poštnega naslova in služi temu, da je matematično nemogoče dešifrirati e-poštni naslov. Zgoščene vrednosti se hranijo za obdobje 13 mesecev.

3. Kdo ima dostop do vaših podatkov?

Ko boste uporabljali spletni urejevalnik Europass, vaše podatke kratek čas obdelujejo spletni strežniki Europass, vendar pa jih istočasno ne gleda ali obdeluje fizična oseba. Ti podatki bodo izbrisani takoj po obdelavi. Dostop do strežnikov Europass je omejen na pooblaščene tehnike, ki upravljajo in vzdržujejo operacijski sistem, programsko opremo Europass in storitve. V pogodbah tehničnega osebja pobude Europass so specifične zavezujoče izjave o zaupnosti in nerazkritju.

4. Kako varujemo in zaščitimo Vaše podatke?

Posredovani podatki med sejo 'Spletno izpolnjevanje' dokumentov Europass se zavarujejo pred nepooblaščenim in nezakonitim dostopom, ki lahko nastane med prenosom z varnostnim protokolom SSL (HTTPS).

Ne pozabite: varnostni protokol je tehnično težko uporabiti pri elektronskih sporočilih s pripetimi dokumenti, kot sta življenjepis in jezikovna izkaznica, zato se elektronska sporočila pošiljajo brez kodiranja.

Za stran, na kateri gostujejo strežniki Europass, veljajo standardni varnostni ukrepi, kot so najbolj sodobno priključeni in posodobljeni operacijski sistemi in programska oprema, protivirusna zaščita, zaščitni strežnik, redni varnostni pregled in varnostni pregled omrežja, varnostna politika na področju informacijske tehnologije, preizkus občutljivosti in sistem za ugotavljanje morebitnega vdora.

5. Kako lahko preverite, spremenite ali zbrišete svoje osebne podatke?

Kot smo že omenili zgoraj, osebni podatki niso trajno shranjeni na strežnikih Europass. Obiskovalci lahko izpolnjene Europass življenjepise ali jezikovne izkaznice prenesejo iz računalnika na strežnik Europassa in nadaljujejo s preverjanjem, spreminjanjem ali brisanjem podatkov v dokumentu Europass. Tudi ta postopek je začasen in zanj veljajo ista pravila zaščite, kot so bila omenjena zgoraj (glejte tudi 1. točko).

6. Kako dolgo se hranijo Vaši podatki?

Kot je bilo že omenjeno zgoraj, se posredovani podatki na strežnikih Europassa ne shranijo trajno.

Storitev Europass po 13 mesecih samodejno izbriše piškotke s podatki o uporabnikih (IP naslovi).

Storitev Europass samodejno izbriše anonimne zgoščene vrednosti e-poštnega naslova obiskovalca po 13 mesecih.

7. Kontaktni podatki

Kot oseba, na katero se podatki nanašajo, imate določene pravice. Če želite pravice uveljaviti ali če imate vprašanja oz. pritožbe, stopite v stik z ekipo, ki upravlja spletne strani, tako da obiščete rubriko 'Vaše mnenje' v zgornjem meniju spletne strani Europass.

Zbirajo se zgolj tisti osebni podatki, ki so nujno potrebni za posredovanje odgovora. Če vam ekipa, ki upravlja spletno stran Europassa, ni zmožna odgovoriti, bo Vaše elektronsko sporočilo posredovala drugi službi, Vam pa bo poslala elektronsko sporočilo (če ste navedli e-pošto), da Vas seznani, kateri službi je Vaše vprašanje posredovala. Če imate kakršna koli vprašanja glede obdelave elektronske pošte in osebnih podatkov, jih vključite v svoje sporočilo.

Te osebe se lahko kadar koli posvetujejo z uradno osebo za varstvo podatkov pri Cedefop () ali se obrnejo na evropskega nadzornika za varstvo podatkov.

Za pravilno delovanje tega spletišča se včasih na vašo napravo naložijo majhne podatkovne datoteke, imenovane piškotki. To se zgodi na večini večjih spletišč.

1. Kaj so piškotki?

Piškotek je majhna besedilna datoteka, ki jo spletišče ob vašem obisku shrani na vašem računalniku ali mobilni napravi. Spletišču omogoča, da si za določeno časovno obdobje zapomni vaša dejanja in prednostne nastavitve (kot so uporabniško ime ali geslo, jezik, velikost črk in druge nastavitve), zato jih pri obisku spletišča ali brskanju po straneh ni treba vedno znova vpisovati.

2. Kako uporabljamo piškotke?

Številne naše strani uporabljajo piškotke, ki si zapomnijo:

 • vaše nastavitve, denimo barvne nastavitve ali velikost pisave;
 • če ste že odgovorili na anketno vprašanje v pojavnem oknu o tem, ali ste zadovoljni z vsebino spletišča (torej se vprašanje ne bo znova pojavilo);
 • če soglašate (ali ne) z uporabo piškotkov na tem spletišču.

Omogočanje piškotkov pripomorejo k učinkovitejšemu brskanju. Piškotke lahko izbrišete ali blokirate, vendar potem nekateri elementi spletne strani morebiti ne bodo več delovali, kot je bilo predvideno.

Informacije, ki jih zbiramo s piškoti, se ne uporabljajo za ugotavljanje istovetnosti uporabnika in podatki o brskalnih navadah so v celoti pod našim nadzorom. Ti piškotki se ne uporabljajo za druge namene, razen tistih, ki so tukaj navedeni.

3. Ali uporabljamo druge piškotke?

Za spremljanje ogledov spletnih strani uporabljamo Matomo, prosto dostopno spletno analitično orodje, ki zbira podatke o anonimnih uporabnikih (npr. specifikacije računalnika, tipu in vrsti uporabljenega brskalnika, državi izvora uporabnika, itd.).

Piškotki, ki jih uporablja storitev Matomo, omogočajo sledenje sledečih informacij o obiskovalcih:

 • naslov IP (anonimiziran);
 • naključna edinstvena identifikacijska številka uporabnika, čas prvega obiska posameznega uporabnika, čas predhodnega obiska posameznega uporabnika, število obiskov posameznega uporabnika;
 • datum in čas zahtevka (obiska spletne strani);
 • lokacija: država, regija, kraj, približna zemljepisna širina in dolžina (geolokacija);
 • jezik obiskane strani;
 • različica brskalnika, različica vključkov brskalnika (PDF, Flash, Java,...), različica operacijskega sistema, identifikator naprave (zavihek Uporabnikov posrednik);
 • dogodki;
 • datoteke, ki jih je uporabnik kliknil in prenesel (prenos);
 • iskalnik spletišča.

Ko boste uporabili funkcijo za povezovanje z oblačno storitvijo storitve Europass, da bi shranili svoje življenjepise (»Prijavi se za storitve v oblaku«), bo storitev (podjetja Google ali Microsoft) po vaši prijavi sama določila piškotke, nad katerimi nimamo nobenega nadzora. Preberite izjavi o zasebnosti in pogoje uporabe posamezne storitve, preden ju pričnete uporabljati.

4. Nadzor nad piškotki

Če želite, lahko ohranite nadzor nad piškotkiin/ali jih zbrišete, – več o tem v aboutcookies.org. Izbrišete lahko vse piškotke, ki so že na vašem računalniku, tudi večino brskalnikov lahko nastavite tako, da preprečijo njihovo namestitev. V tem primeru boste morda morali ročno vnesti nekatere nastavitve vsakič, ko boste obiskali spletišče, nekatere storitve in funkcionalnosti pa mogoče ne bodo delovale.

5. Možnost zavrnitve sledenja

BSledenje uporabnikom je samodejno z uporabo lastnih trajnih piškotkov portala Matomo. Sledenje lahko onemogočite (opt-out). Če si premislite, lahko to možnost ponovno omogočite (opt-in).

Če onemogočite možnost sledenja, to ne vpliva na navigacijo po spletiščih Europass.

6. Možnost Brez sledenja

Možnost Brez sledenja lahko izberete, kadar želite spletnim stranem preprečiti shranjevanje podatkov o vaših dejavnostih na spletu za kakršenkoli namen, tudi za analizo, oglaševalce in družbene medije.

Storitev Europass spoštuje želje uporabnikov in ne sledi uporabnikom, ki v brskalniku izberejo možnost „Ne želim sledenja“. If the visitor uses a browser that has a do not track function enabled, the cookie notice will by default be configured for “opt-out” from analytics.

7. Anonimizacija uporabnikovega naslova IP

Storitev Matomo uporablja mehanizem za zagotavljanje anonimnosti, ki samodejno maskira del naslova uporabnikovega internetnega protokola (IP) in dejansko onemogoči identifikacijo posameznega uporabnika portala Europass.

Jezikovna politika

Evropski portal Europass je na voljo v uradnih jezikih:

 • Evropske unije (držav članic EU, držav kandidatk in potencialnih kandidatk);
 • držav članic Evropskega združenja za prosto trgovino / Evropskega gospodarskega prostora (Islandija, Lihtenštajn, Norveška, Švica).