You are here

Statistika

Vsi postopki obdelave pri elektronski storitvi Europass so skladni z zahtevami Uredbo (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov.

Vir: Cedefop

North Macedonia