You are here

Om Europass

Vad är Europass?

Fem dokument som gör att dina färdigheter och kvalifikationer blir tydliga och lätta att förstå i Europa:

Två dokument som du själv kommer åt och kan fylla i
  • Meritförteckningen hjälper dig att presentera dina färdigheter och kvalifikationer på ett effektivt och tydligt sätt. Du kan skapa din Europass-meritförteckning på nätet med hjälp av handledningen eller ladda ned mallen, exempel och instruktioner.
  • Språkpass är ett verktyg för självbedömning av språkkunskaper och kvalifikationer. Du kan skapa ditt Europass-språkpass med hjälp av handledningen eller ladda ned mallen, exempel och instruktioner.
Tre dokument som utfärdas av utbildnings- och undervisningsmyndigheter:
  • Europass-mobilitet är en förteckning över kunskaper och färdigheter som förvärvats i ett annat EU-land.
  • Tillägget till slutbetyg beskriver kunskaper och färdigheter för dem som har intyg från yrkesutbildning och yrkesundervisning. Det kompletterar informationen i det officiella betyget och gör det mer lättförståeligt, särskilt utomlands.
  • Bilagan till examensbevis beskriver kunskaper och färdigheter för dem som har avgångsbetyg från högskolestudier. Det kompletterar informationen i den officiella examen och gör den mer lättförståelig, särskilt utomlands.
Ett nätverk av Nationella Europass-centrum

Målsättning

  • Att hjälpa medborgare att kommunicera sina färdigheter och kvalifikationer på ett effektivt sätt för att hitta arbete eller utbildning.
  • Att hjälpa arbetsgivare att förstå arbetstagarnas färdigheter och kvalifikationer.
  • Att hjälpa utbildnings- och undervisningsmyndigheter att fastställa och kommunicera innehållet i meritförteckningar.