You are here

Nationella Europass-center

Inom varje land (Europeiska unionen och EES-området) finns ett Nationellt Europass-centrum som samordnar all verksamhet som har att göra med Europass-dokumenten. Detta centrum tjänar som en första kontakt för alla personer eller organisationer som är intresserade av att använda eller lära sig mer om Europass.

Huvuduppgifter:

  • att samordna hanteringen av Europass-dokument;
  • att främja Europass och Europass-dokument;
  • att se till att informations- och vägledningscenter är välinformerade om Europass och Europass-dokumenten;
  • att se till att alla Europass-dokument också finns att få i pappersversioner;
  • att agera som en nationell partner inom det europeiska nätverket av nationella Europass-centrum.