You are here

Europass-dokument

Europass är en samling av fem dokument:

Två dokument som du själv kommer åt och kan fylla i:

  • Meritförteckningen hjälper dig att presentera dina färdigheter och kvalifikationer på ett effektivt och tydligt sätt. Du kan skapa din meritförteckning på nätet med hjälp av handledningen eller ladda ned mallen, exempel och instruktioner.
  • Språkpass är ett verktyg för självbedömning av språkkunskaper och kvalifikationer. Du kan skapa ditt språkpass med hjälp av handledningen eller ladda ned mallen, exempel och instruktioner.

Tre dokument som utfärdas av utbildnings- och undervisningsmyndigheter:

  • Europass-mobilitet är en förteckning över kunskaper och färdigheter som förvärvats i ett annat EU-land.
  • Tillägget till slutbetyg beskriver kunskaper och färdigheter för dem som har intyg från yrkesutbildning och yrkesundervisning. Det kompletterar informationen i det officiella betyget och gör det mer lättförståeligt, särskilt utomlands.
  • Bilagan till examensbevis beskriver kunskaper och färdigheter för dem som har avgångsbetyg från högskolestudier. Det kompletterar informationen i den officiella examen och gör den mer lättförståelig, särskilt utomlands.