You are here

Europass-dokument

Europass är en samling av fem dokument:

Två dokument som du själv kommer åt och kan fylla i:

Tre dokument som utfärdas av utbildnings- och undervisningsmyndigheter:

  • Europass-mobilitet är en förteckning över kunskaper och färdigheter som förvärvats i ett annat EU-land.
  • Tillägget till slutbetyg beskriver kunskaper och färdigheter för dem som har intyg från yrkesutbildning och yrkesundervisning. Det kompletterar informationen i det officiella betyget och gör det mer lättförståeligt, särskilt utomlands.
  • Bilagan till examensbevis beskriver kunskaper och färdigheter för dem som har avgångsbetyg från högskolestudier. Det kompletterar informationen i den officiella examen och gör den mer lättförståelig, särskilt utomlands.