You are here

Tillägg till slutbetyg och yrkesexamen

Vad är det

Ett dokument som beskriver kunskaper och färdigheter för dem som har intyg från yrkesutbildning och yrkesundervisning. Exempel

Det kompletterar information som redan finns i det officiella betyget och gör det mer lättförståeligt, särskilt för arbetsgivare eller institutioner utomlands.

Vem är det till för

Alla som har ett yrkesutbildningsbetyg och/eller yrkesexamen.

Vad det inte är

Europass-tillägget till slutbetyg och/eller yrkesexamen är inte:

  • en ersättning för det ursprungliga slutbetyget;
  • ett automatiskt system som garanterar ett erkännande.

Var kan man få tag på det

De flesta länder har inrättat Nationella förteckningar över Europass-tillägg till slutbetyg.

Kontakta annars ditt Nationella referenscentrum.

Teknisk support

Tillträde till denna sektion är begränsat till organisationer som använder Europass-tillägget till slutbetyg. För att få ett lösenord, kontakta ditt Nationella referenscentrum.