You are here

Nationella referenscentrum

Inom varje land (Europeiska unionen, Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och mycket snart i kandidatländerna) finns ett Nationellt referenscentrum som tillhandahåller information om yrkesutbildning. Alla nationella referenscentrum ingår i ett nätverk.

Huvuduppgifter:

  • att tjäna som en första kontakt för frågor som rör nationella kvalifikationer, slutbetyg och Tillägg till yrkesexamen;
  • att tillhandahålla relevant information eller tjäna som en kontakt till nationella organisationer som innehar informationen;
  • att agera som en nationell partner inom det europeiska nätverket av nationella referenscentrum.