You are here

Bilaga till examensbevis

Vad är det

Ett dokument som beskriver kunskaper och färdigheter för dem som har examen från högre utbildning. Exempel

Det kompletterar information som redan finns i det officiella examensbeviset och gör det mer lättförståeligt, särskilt för arbetsgivare, högskolor och universitet utanför det land som utfärdat det.

Vem är det till för

Europass-bilagan utfärdas tillsammans med examensbevis för högre utbildning.

Vad det inte är

Bilaga till examensbevis är inte:

  • en ersättning för det ursprungliga examensbeviset;
  • ett automatiskt system som garanterar ett erkännande.

Var kan man få tag på det

Europassbilagan till examensbevis utfärdas av det lärosäte som har utfärdat det ursprungliga examensbeviset.

Teknisk support

Tillträde till denna sektion är begränsat till högskoleinstitutioner. För att få ett lösenord, kontakta ditt Nationella Europass-centrum.