You are here

Europass-mobilitet

Vad är det?

Ett dokument som dokumenterar kunskaper och färdigheter erhållna I ett annan europeiskt land. Exempel:

Exempelvis:

  • en arbetspraktik i ett företag;
  • en akademisk termin som del av ett utbytesprogram;
  • en frivillig placering i en icke-statlig organisation.

Vem är det till för?

Alla som flyttar till ett EU-land för att utbilda sig eller förvärva arbetslivserfarenhet, oavsett ålder eller utbildningsnivå.

Vem fyller i den?

Två partnerorganisationer i ett mobilitetsprojekt, där en organisation är sändande och en är mottagnde Partnerorganisationer kan vara universitet, skolor, utbildningsanordnare, NGO, etc.

Var kan man få tag på den?

Please Kontakta den organisation som skickar dig utomlands och be dem kontakta sitt Nationella Europass-centrum.

Teknisk support

Access to Tillträde till denna sektion är begränsat till organisationer som använder Europass-mobilitet. För att få ett lösenord, kontakta ditt Nationella Europass-centrum.