You are here

Språkpasset - Exempel

Land/ Språk Nedladdningar
Bulgarien
Republiken Tjeckien
Danmark
Tyskland
Estland
Irland
Grekland
Spanien
Frankrike
Kroatien
Italien
Lettland
Litauen
Ungern
F.d. jugoslaviska republiken Makedonien
Malta
Nederländerna
Norge
Polen
Portugal
Rumänien
Slovenien
Slovakien
Finland
Sverige
Turkiet
Förenade kungariket