You are here

Ordlista

A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Y
 • undervisning för elever med behov av särskilt stöd / specialundervisning

  Definition: 

  Utbildningsverksamhet och stödåtgärd som ska uppfylla de behov som hör ihop med funktionshindrade barn eller barn som av många andra skäl misslyckas i skolan, vilka är kända för att förhindra en optimal utveckling.

  Anmärkning : 

  frasen ”undervisning för elever med behov av särskilt stöd” föredras numera istället för ”specialundervisning”. Den äldre termen missuppfattades ofta som gällande utbildning i specialskolor eller särskilda institutioner av barn med handikapp som hölls åtskilda från, och utanför, det vanliga skol- och universitetssystemet. Faktum är att ett stort antal av de handikappade barnen i många länder idag går i det vanliga skolsystemets institutioner.

  Källa: 
  baserat på Unesco, 1997.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • utbildare

  Definition: 

  Alla som genomför en eller flera aktiviteter i samband med den (teoretiska eller praktiska) utbildningsfunktionen, antingen i en institution för allmän eller yrkesinriktad utbildning, eller på arbetsplatsen.

  Anmärkning : 
  • två kategorier av utbildare kan urskiljas:
   • professionella utbildare är utbildningsexperter vars arbete kan sammanfalla med det en lärare i en institution för yrkesutbildning utför;
   • deltidsutbildare eller tillfälliga utbildare är yrkespersoner inom olika områden som, i sina vanliga skyldigheter, tar på sig en deltidsutbildande verksamhet, antingen i företaget (som mentor och handledare för nyrekryterade eller lärlingar eller som utbildningsanordnare) eller externt (genom att ibland erbjuda sina tjänster vid en utbildningsinstitution);
  • utbildare kan utföra olika arbetsuppgifter:
   • utforma utbildningsaktiviteter;
   • anordna och genomföra dessa aktiviteter;
   • tillhandahålla den faktiska utbildningen, dvs. förmedla kunskap, know-how och färdigheter;
   • hjälpa lärlingar att utveckla sina färdigheter genom att ge råd, anvisningar och kommentarer genom hela lärlingsutbildningen.
  Källa: 
  Cedefop, 2004; AFPA, 1992.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • utbildning av utbildare

  Definition: 

  Teoretisk eller praktisk utbildning för lärare och utbildare.

  Anmärkning : 

  utbildning av utbildare:

  • är avsedd för undervisande /utbildande personal, antingen praktiserande: (i) som professionella lärare eller utbildare (ii) som yrkespersoner inom ett visst område som åtföljer praktikanter i deras arbetsmiljö (tillfälliga lärare eller utbildare);
  • täcker en rad färdigheter: särskild kunskap inom det aktuella området (allmän, teknisk eller vetenskaplig); färdigheter inom undervisning, psykologi och sociologi, ledningsförmåga; förtrogenhet med arbetslivet; samt kunskap om utbildningsåtgärder och målgrupp;
  • täcker även utbildning inom utformning, organisation och genomförande av kurser liksom utbildningsaktiviteternas innehåll, dvs. att förmedla kunskap, know-how och färdigheter.
  Källa: 
  Cedefop, 2004
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • utbildning efter den obligatoriska skolgången

  Definition: 

  Utbildning som en enskild person följer efter sin obligatoriska skolgång, med rättsligt reglerade minimistandarder och längd på den obligatoriska skolgången.

  Källa: 
  baserat på Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen, 1997.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • utbildning i arbetet

  Definition: 

  Yrkesutbildning som ges i den vanliga arbetssitutationen. Den kan utgöra hela utbildningen eller kombineras med utbildning utanför arbetet.

  Källa: 
  baserat på Unesco, 1979.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • utbildning utanför arbetet

  Definition: 

  Yrkesutbildning som ges på avstånd från den vanliga arbetssitutationen. Den är vanligtvis bara en del av ett helt utbildningsprogram, där den kombineras med utbildning i arbetet.

  Källa: 
  baserat på Unesco, 1979.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • utfärdande organ

  Definition: 

  Ett organ som utfärdar kvalifikationer (slutbetyg, examensbevis eller titlar) genom vilka man efter ett bedömnings- eller valideringsförfarande formellt erkänner en enskild persons inlärningsresultat (kunskap, färdigheter och/eller kompetenser).

  Källa: 
  baserat på Cedefop, 2004.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO