You are here

Ordlista

A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Y
 • bedömning av inlärningsresultat

  Definition: 

  Förfarandet att utvärdera en enskild persons kunskaper, know-how, färdigheter och/eller kompetenser mot fördefinierade kriterier (förväntat lärande, mätning av inlärningsresultat). Bedömningen följs normalt av validering och certifiering.

  Anmärkning : 

  i den engelskspråkiga litteraturen används ”assessment” vanligtvis för bedömningen av enskilda personer, medan ”evaluation” oftare används för att beskriva bedömningen av utbildningsmetoder och utbildningsanordnare.

  Källa: 
  Cedefop, 2004.
  EN | EL | DE | TR | SV | SL | SK | PT | NB | LT | IT | IS | HR | FR | ES | RO
 • bransch / sektor

  Definition: 

  En grupp företag med samma huvudsakliga ekonomiska verksamhet (t.ex. kemikalier).

  eller

  En kategori av övergripande yrkesmässiga verksamheter (t.ex. marknadsföring) som är gemensamma för olika företag.

  Källa: 
  Cedefop; Europeiska kommissionen, 2006a.
  EN | TR | SV | SL | SK | PT | NB | LT | IT | IS | HR | FR | ES | EL | DE | RO